x

En halv time efter solnedgang den 1. november 1858 blev lampen i Skagen Grå Fyr tændt for første gang. Den sandede Skagen Odde havde fået sit tredje fyr, tegnet af arkitekt N.S. Nebelong. Fyret med embedsbolig fungerede som oprindeligt frem til 2013. Året efter købte Realdania By & Byg fyranlægget for at sikre det for eftertiden.

Med restaureringen er et af landets mest vellykkede og velbeliggende fyr nu bevaret, og det oprindelige interiør i fyrmesterboligen er genskabt på en sådan måde, at fyranlægget kan bruges som moderne fugleformidlingscenter for de millioner af turister, som hvert år besøger Skagen, og for de ornitologer og forskere, som kommer fra hele verden for at studere det enestående fugleliv på Danmarks top. 

Restaurering og nyindretning

Restaureringsprojektets ambition har været at leve op til det høje funktionelle og æstetiske niveau, som Nebelongs bygningsanlæg er udført med, og
definere et nyt balancepunkt mellem holdbarhed, brugbarhed og æstetik. Indvendigt har ambitionen været at bevare så meget som muligt af oplevelsen af at besøge fyrmesterens hjem. Udvendigt har det været et centralt punkt at fjerne den gule facadefarve, som anlægget sandsynligvis har fået i 1980’erne, og give tag og facader et udtryk, der er tættere på det originale

Landskabet og fyret

Skagen Grå Fyr er placeret på Jyllands yderste spids, og har alle dage været et vedvarende og dragende pejlemærke for fugle, skibe, malere, turister, søfolk og mange andre. En vigtig del af Realdania By By & Bygs arbejde har været at skabe bedre sammenhæng mellem bygningerne og landskabet - blandt andet ved at ændre flytte parkerings- og ankomstforhold. 

Nuværende lejer

Realdania By & Byg afsluttede restaureringen af fyrmesterboligen på Skagen Grå Fyr i december 2016. I maj 2017 åbnede det som fugleformidlingscenter for turister, ornitologer og forskere i europæisk klasse. 

Centeret drives af Naturstyrelsen sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med at udvikle og bevare historiske huse

Niels Siegfred Nebelong

Niels Siegfred Nebelong

Skagen Grå Fyr er tegnet af en af 1800-tallets prominente danske arkitekter, Niels Siegfred Nebelong (1806-1871). Nebelong var elev af arkitekten G.F. Hetsch på Kunstakademiet og således skolet i den klassicistiske tradition; alligevel udførte han sine værker i den historicistiske stil i anden halvdel af 1800-tallet.

Nebelongs arkitekturværker

Nebelong nåede at tegne en lang række værker til private velhavere, heriblandt brygger Jacobsens villa i Valby, Gyldenstjerne Sehesteds landsted i Vedbæk, justitsråd Friis' villa på Frederiksberg Allé og Bülows villa ved søerne. Derudover tegnede han også herregårde som Svanholm, Dallund, Holsteinborg, Ravnholt og Tranekær Slot.

Nebelong var ufattelig produktiv og har tegnet adskillige ting- og arresthuse, bygget kommuneskoler, arbejderboliger, Vridsløselille Statsfængsel, Slagelse Kloster og restaureret en mængde kirker, ikke mindst genopførelsen af Viborg Domkirke som en (kontroversiel) rekonstruktion af den romanske kirke.

Nebelong var fast arkitekt for det Kongelige Danske Fyrvæsen, og han kom således til at sætte standarden for den arkitektur, som præger de danske fyr, idet han selv var med til at opføre en række af Danmarks smukkeste fyrtårne: Hjelm Fyr ved Ebeltoft (1847), Sejrø Fyr (1852), Vesborg Fyr ved Samsø (1858), Hirtshals Fyr (1863), Hesselø Fyr (1865), Bovbjerg Fyr (opført efter hans tegning i 1877) og altså Skagen Fyr i 1858.

Restaurering

Restaurering

Selve fyrtårnet er hovedistandsat i 2008-2009, og tårnet fremstod ved Realdania By & Bygs overtagelse som en sund og gennemrestaureret bygning. Den udsatte placering ved havet er dog hård ved bygningerne, der altid vil kræve løbende vedligehold.

I forbindelse med Realdania By & Bygs overtagelse er bygningerne blevet gennemgået og restaureret. Generelt fremstod fyrmesterboligen og udhusene som sunde bygninger. Dog kunne mange års slid og brug af husene ikke skjules, og alle rum bar præg af nyere tider med nedhængte lofter, glasvævstapet og væg-til-væg-tæpper.

Disse mere moderne elementer er nu blevet fjernet, og huset har i stor udstrækning fået sit originale præg tilbage. Mange af de originale elementer som fyldningsdøre og dørindfatninger er endnu bevaret i huset, og disse er blevet eftergået og restaureret. Det er dog afgørende, at huset kan fungere i en nutidig verden, og derfor er moderne teknologi og fornødenheder skånsomt blevet indpasset i det historiske miljø.

Restaureringen omfattede også de udvendige arealer bl.a. parkeringspladsen, der er nyanlagt.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bevaring af historiske huse