x

Det første danske grundmurende fyrtårn, Skagen Hvide Fyr, blev opført i Skagen i 1747. Efter godt 100 års tjeneste blev fyret overhalet af udviklingen, og som erstatning blev Det Grå Fyr i Skagen opført i 1858.

Skagen Odde var langt op i 1800-tallet et af de steder, hvor der skete absolut flest strandinger, og der var derfor brug for et meget højt fyrtårn, der kunne fungere som tydeligt pejlemærke for søens folk. Med sin tårnhøjde på 46 meter var Det Grå Fyr i Skagen da også i mange år Danmarks højeste fyr. I 1962 blev det dog overgået af det nybyggede 47 meter høje fyr på Dueodde på Bornholm.


Midt på den sandede odde

Det Grå Fyr i Skagen er et af få danske fyrtårne, som er bygget i blank mur. Det tog over fire år at bygge det høje fyrtårn midt på den sandede odde, og den lange byggetid skyldtes hovedsageligt store vanskeligheder med at få transporteret de nødvendige byggematerialer frem til Skagen, som dengang var uden havn.

Ejendommen består udover fyret med lanternen på toppen også af en fyrmesterbolig samt to udhuse. Ejendommen er i dag fredet som en naturfredning.

Nuværende lejer

Realdania By & Byg afsluttede restaureringen af fyrmesterboligen på Skagen Grå Fyr i december 2016. I maj 2017 åbnede det som fugleformidlingscenter for turister, ornitologer og forskere i europæisk klasse. 

Centeret drives af Naturstyrelsen sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bevaring af historiske huse

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Bog

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Niels Siegfred Nebelong

Niels Siegfred Nebelong

Skagen Grå Fyr er tegnet af en af 1800-tallets prominente danske arkitekter, Niels Siegfred Nebelong (1806-1871). Nebelong var elev af arkitekten G.F. Hetsch på Kunstakademiet og således skolet i den klassicistiske tradition; alligevel udførte han sine værker i den historicistiske stil i anden halvdel af 1800-tallet.

Nebelongs arkitekturværker

Nebelong nåede at tegne en lang række værker til private velhavere, heriblandt brygger Jacobsens villa i Valby, Gyldenstjerne Sehesteds landsted i Vedbæk, justitsråd Friis' villa på Frederiksberg Allé og Bülows villa ved søerne. Derudover tegnede han også herregårde som Svanholm, Dallund, Holsteinborg, Ravnholt og Tranekær Slot.

Nebelong var ufattelig produktiv og har tegnet adskillige ting- og arresthuse, bygget kommuneskoler, arbejderboliger, Vridsløselille Statsfængsel, Slagelse Kloster og restaureret en mængde kirker, ikke mindst genopførelsen af Viborg Domkirke som en (kontroversiel) rekonstruktion af den romanske kirke.

Nebelong var fast arkitekt for det Kongelige Danske Fyrvæsen, og han kom således til at sætte standarden for den arkitektur, som præger de danske fyr, idet han selv var med til at opføre en række af Danmarks smukkeste fyrtårne: Hjelm Fyr ved Ebeltoft (1847), Sejrø Fyr (1852), Vesborg Fyr ved Samsø (1858), Hirtshals Fyr (1863), Hesselø Fyr (1865), Bovbjerg Fyr (opført efter hans tegning i 1877) og altså Skagen Fyr i 1858.

Arrangementer

Vis flere

Restaurering

Restaurering

Selve fyrtårnet er hovedistandsat i 2008-2009, og tårnet fremstod ved Realdania By & Bygs overtagelse som en sund og gennemrestaureret bygning. Den udsatte placering ved havet er dog hård ved bygningerne, der altid vil kræve løbende vedligehold.

I forbindelse med Realdania By & Bygs overtagelse er bygningerne blevet gennemgået og restaureret. Generelt fremstod fyrmesterboligen og udhusene som sunde bygninger. Dog kunne mange års slid og brug af husene ikke skjules, og alle rum bar præg af nedhængte lofter, glasvævstapet og væg-til-væg-tæpper.

Disse mere moderne elementer er nu blevet fjernet, og huset har i stor udstrækning fået sit originale præg tilbage. Mange af de originale elementer som fyldningsdøre og dørindfatninger er endnu bevaret i huset, og disse er blevet eftergået og restaureret. Det er dog afgørende, at huset kan fungere i en nutidig verden, og derfor er moderne teknologi og fornødenheder skånsomt blevet indpasset i det historiske miljø.

Restaureringen omfattede også de udvendige arealer bl.a. parkeringspladsen, der er nyanlagt.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bevaring af historiske huse

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}