x

Mens fokus i mange år har været på fysisk træning i traditionelle motionscentre, bliver det nu også muligt at træne hjernen og dyrke mentalt sunde fællesskaber. Børn og unge mangler attraktive fritidstilbud, der kan styrke deres mentale sundhed, faglige udvikling og sociale fællesskab. Et tilbud for dem, der trives i mere stille omgivelser, hvor man kan udfordre sig intellektuelt sammen med andre.

Ét sådan tilbud er Skakkens Hus - hjernens motionscenter®. Det skal være et mødested, hvor man kan dyrke skak og andre spil, der træner hjernen, tålmodighed, fordybelse og kritisk tænkning. Midt i København lige ved Kongens Have, vil Skakkens Hus tilbyde undervisning, turneringer, events, foredrag og workshops for alle aldre og niveauer.

Kulturel dannelse og uddannelse

Skakkens Hus har til formål at fremme kulturel dannelse og uddannelse. Skakkens Hus skal forbedre mental sundhed, stimulere kreativitet, logik og hukommelse, samt skabe nye rammer for fællesskaber. Børn, unge, voksne og ældre skal mødes over skakbrættet. Det skal skabe nye muligheder for dialog og samarbejde mellem forskellige aldersgrupper, køn og kulturer, hvilket skal styrke det sociale sammenhold og den kulturelle forståelse. 

Dansk Skoleskak

Skakkens Hus er baseret på erfaringerne fra Dansk Skoleskak, der har organiseret skoleskak på knap 600 skoler landet over. Dansk Skoleskak er en organisation fra 1960 startede af skoleledere, -lærere og -elever. De arbejder med at få flere børn og unge til at lykkes fagligt, socialt og mentalt, så flere får et liv med læring og uddannelse. 

Skakkens Hus er en verdensnyhed. Forhåbentligt kan huset agere forbillede for andre byer, der ønsker at investere i hjernens motionscentre.