x

Nutidige boliger i historisk gård - arkitektkonkurrence afgjort

Pressemeddelelse

13. maj 2003

Nutidige boliger i historisk gård - arkitektkonkurrence afgjort Det bliver Exners Tegnestue i Århus, som kommer til at stå for ombygningen af den bevaringsværdige, historiske gård til boliger i landsbyen Vestrup ved Randersegnen. En enig dommerkomité peger i sin betænkning på, at forslaget fra Exner kombinerer respekten for og indlevelsen i det, som findes med viljen til at afprøve nye veje for at omdanne den gamle gård til 14 nye boliger.

test

Et udviklingshold bestående af Randersegnens Boligforening, Nørhald Kommune og Fonden Realdania har i samarbejde udskrevet en indbudt arkitektkonkurrence om, hvordan en bevaringsværdig historisk gård, der har udtjent sin oprindelige anvendelse, kan omdannes til boligformål. Gården er en firlænget gård beliggende på Nedrevej 24 i den lille landsby Vestrup, nord for Randers. 

Følgende tre arkitektfirmaer blev indbudt til at deltage: C. F. Møllers Tegnestue,

Kjær & Richter og Exners Tegnestue. Alle tre besvarelse belyser den stillede opgave tilfredsstillende, men det er dommerkomiteens opfattelse, at forslaget fra Exners tegnestue bedst besvarer de spørgsmål som konkurrencens rejser. Dommerkomiteen anbefaler i enighed konkurrenceudskriveren, at dette forslag sammen med den foretrukne totalentreprenør danner grundlag for den efterfølgende projektering og ombygning af gården i Vestrup til 14 tidssvarende boliger.

Projektet har til formål, at demonstrere hvordan man kan gennemføre en gedigen renovering og ombygning af et samlet historisk gårdanlæg ved anvendelse af en kombination af anerkendte renoveringsprincipper og moderne byggemetoder sådan, at bygningerne lever op til nutidige krav til funktioner og indretning, samtidig med at de løbende udgifter til vedligeholdelse holdes på et minimum.                                     

Ønsket har været at få belyst muligheder for nye anvendelsesformer for gårdanlæg, der har udtjent deres oprindelige formål i form af indretning af boliger, og samtidig har det været tanken at tilføre nyt liv til landsbysamfundet. Med andre ord går projektet ud op at skabe nyt liv i den konkrete ejendom samtidig med, at der være med til at skabe nyt byliv i et mindre bysamfund. Projektet skal også være med til at inspirere andre til at tænke i nye baner, når det gælder at skabe nyt liv i gårdejendomme, der har udtjent deres oprindelige formål.

Det konkrete byggeri skal gennemføres med overkommelige anlægsudgifter, og med lave fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Den samlede økonomisk ramme for håndværker- og rådgivningsudgifter er 17 mio. kr. inkl. moms.

Yderligere oplysninger:

Projektleder Christian Andersen, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66

Borgmester Anders Buhl-Christensen, Nørhald Kommune, tlf. 87 77 07 00 

Forretningsfører Svend Aage Nielsen, Randersegnens Boligforening, tlf. 86 41 56 11