x

Rejsegilde i Vestrup

Pressemeddelelse 14. april 2005

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Randers Boligforening og Nørhald Kommune: Restaureringen og ombygningen af Skødtgården i Vestrup er kommet så langt, at der 15. april kan holdes rejsegilde. Den 250 år gamle firlængede landbrugsejendom, der ligesom mange lignende bygninger ikke længere anvendes til sit oprindelige formål, får nu nyt liv ved at blive omdannet til 14 almene lejeboliger.

Randersegnens Boligforening er bygherre på projektet, der også støttes af Nørhald Kommune og Fonden Realdania. Det er udviklet som et demonstrationsprojekt, der skal inspirere andre til at  skabe nyt liv i landområder præget af fraflytninger.

Skødtgården er blevet nænsomt renoveret ud fra et ønske om at bibeholde så mange af bygningens oprindelige kvaliteter som muligt. Totalrådgiver på projektet, Exners Tegnestue, blev valgt på baggrund af en indbudt arkitektkonkurrence, og resultatet er blevet en arkitektonisk gennemarbejdet løsning. Eksempelvis er der blevet tilføjet store vinduespartier, der skaber nye og spændende lysforhold, samtidig med at bindingsværk og gamle mursten er bibeholdt. Desuden genopføres gårdens stråtag, og bygningerne kommer derved til at fremstå autentisk i landskabet.

De 14 andelsboliger står klar til indflytning til sommer, og allerede inden lejlighederne har været annonceret, er seks af dem blevet udlejet.
 
Realdanias støtte til projektet er givet ud fra ønsket om at sætte fokus på at anvende ældre bevaringsværdige landejendomme på nye måder: ”Projektet viser, hvordan vi på bæredygtige præmisser og med respekt for bevaringsværdier kan bevare og udvikle vores bygningskultur. Samtidig rummer eksemplet fra Vestrup vigtige perspektiver for udviklingen af landsbyernes liv i fremtiden. Vi håber, Vestrup kan blive et eksempel til efterfølgelse,” siger direktør Hans Peter Svendler.

Projektets særlige karakter har gjort det muligt at gennemføre det som et såkaldt forsøgsbyggeri. Med tilladelse fra Byggefagligt Center i Socialministeriet har arbejdet været tilrettelagt mere frit, end de almindelige regler for almen boligbyggeri tillader. Forretningsfører Svend Aage Nielsen, Randersegnens Boligforening, udtaler i den forbindelse: ”Da projektet blev påbegyndt, stod det klart, at der var tale om en opgave som krævede stor faglig ekspertise. Derfor har der været en fordel, at vi ikke har skullet sende opgaven i almindelig licitation, hvor man som oftest bliver nødt til at slække kravene til kvaliteten af hensyn til økonomien.”

Borgmester Anders Buhl-Christensen fra Nørhald Kommune udtaler: ”Da de gamle bøndergårde er kernen i Nørhald Kommunes landsbyer og udgør en stor del af vores kulturarv, er det en fornøjelse for Nørhald Kommune at deltage i samarbejdet med Realdania og Randersegnens Boligforening vedrørende projektet i Vestrup. Samtidig er det spændende at følge, hvorledes den gamle bondegård omdannes til moderne og nutidige boliger. Dette projekt danner forbillede på bevarelsen af landsbyens gamle bøndergårde, da disse ellers ville forfalde eller skulle nedrives som følge af, at de er udtaget af produktionen.”

 

Yderligere oplysninger
Forretningsfører Svend Aage Nielsen, Randers Boligforening, 8641 5611
Borgmester Anders Buhl-Christensen, Nørhald Kommune, 8777 0700
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, 7011 6666