Skørping Skole

Med et nyt skovloop har Skørping Skole på kreativ vis integreret skolen og skoven og skabt nye aktivitetsrum, som inspirerer til bevægelse for elever, Rold Skovs brugere og lokalområdets beboere.​​​

Skørping Skole, der ligger lige op til Rold Skov, har skabt et sammenhængende aktivitetsområde for skole, de nærliggende idrætsklubber og ungdomshus.

Visionen er at styrke glæden ved bevægelse ved at skabe et stimulerende fysisk miljø, der understøtter udendørs leg og læring i og omkring Skørping Skole gennem et nyt skolegårdsmiljø, som fletter skov og skole sammen. Projektet inviterer og aktiverer både elever, lærere, skovens brugere og resten af lokalområdet.

Skov-loopet fletter skov og skole sammen

Konkret har skolen etableret et skov-loop - en trækonstruktion, der fletter skov og skole sammen. Skov-loopet vrider sig gennem skoven og tager undervejs form som bænk, tribune, klatrestiger og balancebomme.

Langs skov-loopet er der etableret stationer, der alle byder på forskellige aktiviteter, bl.a. mobilspil koblet op på udendørs skærm, en skovcafé til frokost, baner til boldspil, skaterområder og et udeværksted for forbipasserende, der samtidig fungerer som undervisningsrum for skolen.

Skolen, skoven og lokalområdet i bevægelse

Projektet tilføjer nye bevægelsesobjekter, som er henvendt til nye målgrupper. De præsenterede elementer er samtidig stærkt identitetsskabende og har potentiale til at blive et vartegn for skolen.

Projektet understøtter den pædagogiske og didaktiske metode i undervisningen og har samtidig en ambition om at skabe tilbud til skovens brugere, ungdomsskolen, junior-klubben og musikskolen. Dermed har projektet potentiale til at skabe bevægelse hos flere forskellige målgrupper ud over skolens elever.

Projektet er udarbejdet af landskabsarkitekterne Vega Landskab.

En del af kampagnen Drøn på skolegården

Projektet på Skørping Skole er støttet gennem vores kampagne Drøn på skolegården, der støtter ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer den traditionelle skolegård.

Projektfakta

Kontakt

  • Kort

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Kort

Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping

Relaterede projekter Se alle projekter

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Gotvedskolens Gymnastikhus

Rødkilde Højskole

Mosedeskolen

{{ title }}

{{ description }}