x

Det er en samfundsmæssig udfordring, at vi bevæger os for lidt. Det har konsekvenser for vores sundhed, men det har også betydning for vores evne til at lære. Årsagerne til den manglende bevægelse er mange, men en af de parametre, der kan arbejdes med, er de fysiske rammer og deres tilgængelighed, og i den sammenhæng rummer landets skoler et uudnyttet potentiale både for de skolesøgende og de lokale idrætsforeninger.

Skole+ kampagnen var målrettet landets kommuner, deres folkeskoler samt lokale foreninger og organisationer. Målet var at styrke sundheden og læringen gennem en optimering og nytænkning af skolernes fysiske rammer og muligheder.

Skole+, der er et samarbejde mellem Foreningen Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund (DIF) er blevet evalueret, hvor seks skolers indendørsarealer er moderniseret til fordel for mere bevægelse i og efter skoletid. Evalueringen viser, at nye elever benytter rummene. Det skyldes, at rummene ikke stiller krav om en særlig type bevægelse, men har fokus på samvær og leg fremfor præstation og konkurrence.

Baggrund

Der er med den nye skolereform politisk fokus på at få mere idræt og bevægelse ind i skolerne, men mange steder er folkeskolernes rammer slet ikke gearet til denne opgave.

Skolereformen rummer således en spændende udfordring og er samtidig en invitation til at nytænke anvendelsen af de eksisterende rammer. Det gælder især mange ældre og traditionelt indrettede skoler, hvor rummene ofte er ”låste” i deres anvendelse, hvilke naturligt udfordrer rummenes fleksibilitet og muligheder.

En analyse foretaget af Signal Arkitekter viser, at mange skoler ikke udnytter de eksisterende rammer optimalt. Det gælder, måske lidt paradoksalt, også i dagtimerne, hvor den primære aktivitet i skolens bygninger ellers foregår. Her er udnyttelsesgraden af nogle lokaler relativ lav. Det er særligt de rum, som primært bruges til fysisk aktivitet. Det ændrer sig så om eftermiddagen, hvor lokale foreninger indtager skolens bygninger. Her stiger udnyttelsesgraden af de traditionelle idrætsrum, mens udnyttelsesgraden af andre rum falder. Der er samtidig typisk vandtætte skodder mellem skoletid og foreningstid i løbet af skolebygningens dagscyklus. Derudover står mange lokaler også ofte ubenyttet hen i weekender og ferier.

Den nye skolereform har med fokus på mere bevægelse også et ønske om at imødegå den stigende polarisering af danske skolebørn, hvor undersøgelser viser, at der er en stigende afstand mellem fysisk aktive børn og inaktive børn.

Inaktive børn har naturligvis en større risiko for at blive overvægtige, men der er også undersøgelser, som peger på, at der er en sammenhæng mellem indlæring og fysisk aktivitet. Jo mere fysisk aktiv man er, des mere modtagelig er man for at lære. Skole+ kampagnen har således også et socialt sigte, som handler om at forbedre udsatte børns vilkår og muligheder.