x

Skovsgård Hotel er en vellykket socialøkonomisk virksomhed, der har skabt arbejdspladser for udviklingshæmmede og dermed inklusion af en udsat gruppe mennesker. Desuden er hotellet samlingspunkt for en stor del af Skovsgård-områdets foreninger og private ildsjæle og et naturligt stop for større eller mindre busselskaber på udflugt i Jammerbugt Kommune.

En forundersøgelse skal nu undersøge Skovsgård Hotels potentiale til yderligere at løse sociale problemer i Jammerbugt kommune og bidrage til en positiv lokaludvikling omkring Skovsgård.

Fysiske rammer og forretningsmodel

Forundersøgelsen fokuserer blandt andet på de fysiske rammer på Skovsgård Hotel og bygningens kulturarv. Hvilke bygningsdele skal bevares? Hvordan understøtter de fysiske rammer mest hensigtsmæssigt de nye tanker og udviklingsaktiviteter i lokalområdet? Forundersøgelsen vil desuden undersøge et muligt samspil med andre steder i lokalområdet – f.eks. bykernen, der er placeret lige foran hotellet og området omkring ”engen”, der kunne bruges i byskovs sammenhæng, samt evt. andre bygninger i byen med relation til jernbanen – udover selve hotellet.

Forretningsmodellen indtænkes fra starten i de nye udviklingstanker. Uden en bæredygtig forretningsmodel giver den kommende udviklingsindsats begrænset mening. Derfor vil forundersøgelsen bl.a. undersøge: Hvem er Skovsgård Hotels kunder? Hvilken værdi bidrager hotellets med til deres kunder – sammenlignet med lignende aktører? Hvordan balanceres indtægter og omkostninger?

Et inkluderende landsbysamfund

Skovsgård Hotel spiller en central rolle som bindeled mellem civilsamfund, den offentlige sektor og det private marked både i et lokalt og nationalt perspektiv. Det er centralt, at denne rolle som bindeled mellem de tre samfundsområder styrkes og nytænkes. 

Forprojektet skal sikre et solidt fundament for den kommende udvikling på Skovsgård Hotel og i lokalområdet – først og fremmest med udgangspunkt i Skovsgård Hotels kerneværdier og med dyb respekt for, at alle udviklingstiltag er baseret på lokale behov og forankres i og udspringer af lokalsamfundet.