x

I 1990 stod Skovsgård Hotel – et tidligere jernbanehotel tæt på Brovst i Nordjylland – tomt og ubrugt hen. Da var det, en kreds af lokale ildsjæle fik en ide: Hvad med at lave et andelsselskab ud af hotellet?

Andelsselskabet skulle arbejde for tre formål: At sikre, at der fortsat drives hotel i Skovsgård. At skabe arbejdspladser på særlige vilkår for mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet. Og at gøre hotellet til et lokalt samlingssted, der kan danne ramme om kulturtiltag og medborgerhuslignende aktiviteter i Skovsgård.

I 1992 genåbnede hotellet som andelsselskab og socialøkonomisk virksomhed. Og i dag har Skovsgård Hotel bevist sit værd og opnået en helt særlig rolle og forankring i lokalsamfundet. Hotellet er ikke kun et sted for gæster og besøgende, men også et arbejdsfællesskab for ca. 20 medarbejdere ansat på særlige vilkår. Samtidig er stedet et mødested for lokalsamfundet. Både som café i hverdagen, og som ramme om festlige begivenheder ved særlige lejligheder.

Det nye Skovsgård Hotel

I 2015 fik Realdania kontakt til Skovsgård, som ønskede at udvikle sit virke. Man ville gerne give mulighed for, at endnu flere kan overnatte på hotellet, at der kan foregå flere sociale og kulturarrangementer, og at flere mennesker med en sårbarhed kan få lov til at blive en del af arbejdsfællesskabet.

I 2016 bevilgede vi i Realdania i første omgang støtte til en forundersøgelse, som blandt andet ser på stedets fysiske rammer, kulturarv, forretning og samspil med lokalområdet. På den baggrund bevilgede vi 15 mio. kr. til en gennemgribende renovering og udvidelse af Skovsgård Hotel, som med støtte fra en række fonde, kommunen, LAG samlet set beløber sig til støtte på lidt over 27 mio. kr.

I sommeren 2021 var der første spadestik på projektet, som blandt andet omfatter en renovering af den eksisterende bygning, en ny tilbygning, en forøgelse af værelseskapaciteten fra 4 til 13 værelser, en udvidelse af køkkenet og en generel opgradering af tilgængeligheden.

Når hotellet står færdigt, kommer det til at stå som et helt særligt eksempelprojekt ift. bæredygtigt byggeri. En Livscyklusanalyse (LCA) har beregnet bygningens CO2-aftryk og kvalificeret de tidlige, bæredygtige valg. Blandt andet bliver tilbygningen opført i en let trækonstruktion, en såkaldt CLT-konstruktion. Det har muliggjort nogle løsninger, hvor alene beslutningen om at fundere tilbygningen på stålskruer frem for beton har givet en CO2-besparelse på ca. 40 tons.

Det nye Skovsgård Hotel forventes at stå færdigt og klar til indvielse 1. juli 2022.