x

Da Kystvejen langs Øresundskysten i 1930’erne blev anlagt, blev den gamle fiskerby Skovshoved afskåret fra havnen og kysten.

En ny udformning af Kystvejen og de tilstødende grønne arealer skal sikre en bedre sammenhæng mellem Skovshoved by, havn og Øresund og optimere trafik- og parkeringsforholdene.

Projektet vil give Skovshoved et nyt rekreativt område og åbne byen og havnen – både for dem, der i dag bare passerer forbi, og for dem, der til daglig bruger havnen. Projektet vil derved medvirke til at styrke livskvaliteten i området.

Projektet, der blev gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Kommune, omfatter blandt andet:

  • Et æstetisk, kulturhistorisk og funktionelt bymæssigt og landskabeligt rum. 
  • Bedre stiforbindelser mellem Skovshoved by og havn. 
  • Et rekreativt område på det ca. 15.000 m store grønne område, der grænser op til Kystvejen. 
  • Ny udformning af Kystvejen på den ca. 1 kilometer lange strækning mellem byen og havnen, så Kystvejens barriereeffekt opløses.

Der ble v gennemført en arkitektkonkurrence om udviklingsprojektet, og borgere og brugere blev inddraget i processen.

Sammen med Gentofte Kommune bidrog vi til finansieringen af arbejdet med arkitektkonkurrencen, udbud og anlæg med henholdsvis 10 mio. kr. og 15,6 mio. kr.

En by og en havn, der er afskåret fra hinanden, er en problemstilling, som kendes i rigtig mange kystbyer. Projektet i Skovshoved skal demonstrere en visionær og kreativ løsning på, hvordan det er muligt at binde en by og havn sammen på tværs af en befærdet vej.

Gentofte Kommune arbejdede sideløbende med at udvide og omlægge Skovshoved Havn, så der blev skabt synergi mellem de to projekter.