x

I 2016 lukkede Tulip slagteriet i Faaborg efter mere end 120 år med slagteri og produktion af middagsretter. Byen mistede på den bekostning mere end 500 arbejdspladser og stod tilbage med et uoverskueligt stort funktionstømt areal og en livløs fabriksbygning i skarp kontrast til købstadens idyl.

Faaborg er en smuk og velbevaret købstad med en unik kunsthistorie og beliggende smukt ved det sydfynske øhav, men byen har de seneste 10–15 år tabt terræn; mistet arbejdspladser, fald og stagnation i befolkningstallet, et trængt handelsliv og en stigende gennemsnitsalder i befolkningen.

 

Et bæredygtigt kulturelt kraftcenter

Transformationen af slagteribygningen og den omkringliggende grund har til formål at udnytte fabrikkens potentiale, skabe en ny fortælling og et tidssvarende kulturelt mødested for mange aktører og interessenter. Forhåbningen er, at stedet bliver en afgørende motor for hele byens transformation og bliver et bæredygtigt kulturelt kraftcenter. Slagteribygningen skal emme af nytænkning, kreativitet og fællesskaber omkring iværksætteri, kunst, kultur, friluftsliv og lokal fødevareudvikling og - produktion.

 

Derudover flytter Faaborgs bibliotek ind i bygningen, som en vigtig hjørnesten i det samlede koncept for livet i bygningen, og der tilbydes særlige lejemål, hvor lejere skal engagere sig og bidrage til huset, fællesskabet og byens liv.

 

En transformation til glæde for både civilsamfund, kultur-og erhvervsliv

Slagterigrunden står således overfor en transformation, hvor civilsamfund, kultur- og erhvervsliv engageres og bidrager til en ny fortælling, der tilfører by og havn nye funktioner og løfter Faaborgs attraktivitet ift. tiltrækning, arbejde og bosætning.

Projektet er baseret på en forundersøgelse, som Realdania også har støttet.