x

En speciel lade fra 1870'erne

Slotfelt er en speciel stråtækt lade fra 1870'erne. Laden har en helt unik tagkonstruktion, der giver bygningen en katedrallignende karakter, og får den til at træde næsten monumentalt frem i det flade marskland. Laden er 30 meter lang, 13 meter i bredden og 12 meter høj.

Slotfelt tilhører Schackenborg Slot og ligger bag Sønderhaven. Tidligere har Slotfelt fungeret som en af godsets driftsbygninger.

Nænsom renovering

Den stærkt forfaldne lade fik en gennemgribende restaurering. Blandt andet blev der lagt nyt stråtag, og til gulvet i laden blev der udviklet en særlig Møgeltønder terrazzo, hvor marksten fra området blev skåret til, før de blev nedlagt i en kæmpe mosaik.

Arkitekterne Steffen Søndergaard, Askov, og Mads Bjørn Hansen, Tåsinge, har stået for henholdsvis den ud- og indvendige restaurering.

Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt

Efter restaureringen danner Slotfelt ramme om Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt. Her bliver besøgende ført ind i Møgeltønders og Guldhornenes historie. Derudover fungerer Slotfelt som hjemsted for kulturelle aktiviteter såsom musik, sang, ballet og dans, skiftende udstillinger og møder.

En levende bygningskultur 

Med sin nye funktion som formidlingscenter er Slotfelt et fint eksempel på en bevaringsværdig nedlagt landbrugsbygnings genanvendelse til nye formål, der respekterer bygningens kulturelle og arkitektoniske værdi.

Projektet var en del af en større helhedsplan for Schackenborg Gods, der omfattede ny parkeringsplads, toiletfaciliteter og en kiosk i tilknytning til Sønderhaven. Desuden indgik en restaurering af parken som en del af planen.