x

I september 2006 lancerede KAB og Rådgivende Sociologer et værktøj til måling af social kapital i boligområder. Værktøjet, der har fået navnet ”naboSKabet”, tager udgangspunkt i begrebet social kapital. Med social kapital menes de usynlige ressourcer, som fællesskabet i et boligområde besidder, dvs. fællesskab der bygger på gensidige normer, tillid, netværk etc.

Sammen med Socialministeriet, Integrationsministeriet, Landsbyggefonden, KAB har vi tilsammen bevilget 8 mio. kr. til udvidelse af ”naboSKabet”, så det også kan omfatte børn og unge samt andre beboere, der ikke har en dansk kulturbaggrund.

”naboSKabet” er et internetbaseret redskab, der via et spørgeskema kan måle den sociale kapital i forhold til trivsel, kriminalitet osv. Resultaterne styrker den lokale dialog og handling blandt beboere og boligorganisationerne i forhold til at forbedre trivslen i et boligområde.

Det kommende udviklingsarbejde har fokus på, hvordan værktøjet gøres tilgængeligt for børn og unge, blandt andet ved at se på muligheden for et ”talende spørgeskema” og arbejde med letlæselige ikoner.

I integrationsmæssig sammenhæng vil det ikke være tilstrækkeligt at oversætte spørgeskemaet til en række af de større indvandrergruppers sprog. Oplevelsen af godt naboskab differentierer fra kultur til kultur. De enkelte emner i spørgeskemaet skal derfor vurderes af fagfolk med viden om andre kulturer, så spørgeskemaet kan måle den sociale kapital uanset kulturel baggrund.

”naboSKabet” indeholder hjælp til, hvordan et boligområde kan bruge redskabet på en enkel måde og til, hvordan man kan forstå og fortolke resultaterne. Derudover indeholder det et inspirationskatalog, der kan bidrage til handling.