x

Ensomhed er et samfundsproblem, der rammer mennesker på tværs af aldersgrupper. Det er anslået, at ensomhed koster samfundet 7 milliarder kroner årligt. Ensomhed rammer ikke mindst den ældre befolkning, hvor 104.000 føler sig ensomme.

Men kan man forebygge ensomhed gennem renoveringer, hvor de sociale fællesskaber, møder i dagligdagen og det gode naboskab fremmes, gennem de fysiske rammer?

Det har vi sat os for at undersøge i et partnerskab med BL - Danmarks Almene Boliger og Landsbyggefonden. Partnerskabet har dels resulteret i et idékatalog og en hjemmeside, hvor vi samler og vil udbrede de gode eksempler. Samtidig anvendes anbefalingerne fra idékataloget i fire konkrete pilotprojekter.

Tanken er at når man alligevel skal renovere, kan man lige så godt tænke de sociale elementer ind, på lige fod med energioptimering, tilgængelighed, æstetik og alle de andre elementer der indgår i renoveringen. 

De fire pilotprojekter

Vojens:
Boligselskabet af 1943
Antal boliger: 104
Byggeår: 1958-1961-1967
Samlet budget for renovering: 125,4 mio. kr.

Rødovre:
Lejerbo, Tjørneparken afd. 056
Antal boliger: 198 + fælleshus
Byggeår: 1957.1959
Samlet budget for renovering: 345 mio. kr.

Aarhus:
Østjysk Bolig, afdeling 6 Bispehaven
Antal boliger: 870
Byggeår: 1969-1973
Samlet budget for renovering: 250 mio.kr.

Kalundborg:
FOB Kalundborg
Antal boliger: 432
Byggeår: 1939- 1975
Samlet budget for renovering: 183 mio.kr.