x

En splittet by

Arealerne omkring Søfronten og Havnen er de mest attraktive i Silkeborg by. De ligger direkte forbundet med sø og skov, og man kan gå til Torvet og gågaderne på få minutter. Det store potentiale står i kontrast til, at arealerne i dag primært bruges til parkering og infrastruktur. Den nuværende anvendelse betyder, at byen og søen i dag er afskåret fra hinanden. 

Udarbejdelse af masterplan 

Målet er, at byen skal forbindes til Søfronten, hvor store dele af byens DNA befinder sig. Vi har sammen med Silkeborg Kommune inviteret til arkitektkonkurrence om udarbejdelsen af en masterplan, der skal styrke livet i midtbyen og forløse det stedbundne potentiale ved at skabe sammenhæng mellem handelsgaderne, Papirfabrikken, Søfronten og Havnen.

Tre teams er valgt

To rådgiverteams deltog i arkitektkonkurrencen om at skabe masterplanen. Det endelige team, der blev valgt til at løfte opgaven, er Team EFFEKT med et vinderforslag der vil styrke sammenhængen mellem havnen, bymiljøet og de attraktive områder langs søbredden i Silkeborg by. Deres masterplan danner grundlaget for den videre proces med at udvikle Søfronten og havnen og etableringen af et nyt Museum Jorn.