x

Er et af få bevarede højremshuse

Sorensminde, der ligger i det lille bysamfund Geraa, er et af meget få bevarede højremshuse, der stadig har både bindingsværket og de indre bærende tagbjælker intakt. Restaureringsprojektet blev sat i værk med ønsket om at sikre det historisk interessante hus som en levende del af bybilledet.

Udlejning og mindre arrangementer

Ejendommen drives af foreningen Yggdrasil, der består af tidligere elever på Geraa Skole. I dag udlejes ejendommen udlejes som feriebolig til foreningens 400 medlemmer og herigennem sikres midler til drift og vedligeholdelse.

Bygningen er desuden til rådighed for byens borgere til mindre arrangementer, og foreningen har haft intentioner om at stille stalden til rådighed som værksted for kunstnere.

Frivillige faguddannede

Restaureringsarbejdet blev planlagt i samarbejde med Raadvad Centrets Bygningssyn og omfattede reparation af mure, bindingsværk og tagkonstruktion samt etablering af nyt stråtag.

Alt arbejde blev udført på frivillig basis af faguddannede håndværkere undtaget stråtaget, som blev udført i entreprise af tækkemand. Denne ordning var med til at holde omkostningerne på et lavt niveau og var samtidig med til at sikre, at arbejdet blev udført håndværksmæssigt korrekt.