x

Sorensminde, der ligger i det lille bysamfund Geraa, er et af meget få bevarede højremshuse, der stadig har både bindingsværket og de indre bærende tagbjælker intakt. Restaureringsprojektet er sat i værk med ønsket om at sikre det historisk interessante hus som en levende del af bybilledet.

Ejendommen drives af foreningen Yggdrasil, der består af tidligere elever på Geraa Skole. Planen er at udleje ejendommen som feriebolig til foreningens 400 medlemmer og herigennem sikre midler til drift og vedligeholdelse. Sammen med de øvrige tiltænkte aktiviteter vil Sorensminde dermed igen kunne bidrage til at holde liv i landsbymiljøet.

Ejendommen er placeret i et turistområde, og der vil derfor være mulighed for udlejning til anden side. Bygningen vil desuden kunne stilles til rådighed for byens borgere til mindre arrangementer, og foreningen har intentioner om på længere sigt at stille stalden til rådighed som værksted for kunstnere.

Restaureringsarbejdet blev planlagt i samarbejde med Raadvad Centrets Bygningssyn og omfattede reparation af mure, bindingsværk og tagkonstruktion samt etablering af nyt stråtag.

Alt arbejde er blevet udført på frivillig basis af faguddannede håndværkere undtaget stråtaget, som blev udført i entreprise af tækkemand. Denne ordning var med til at holde omkostningerne på et lavt niveau og var samtidig med til at sikre, at arbejdet blev udført håndværksmæssigt korrekt.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}