x

Dynamo for udvikling i Vejle  

De sidste produktionsaktiviteter i Spinderihallerne ophørte i 2004, hvorefter Vejle Kommune ønskede at give bygningerne en ny anvendelse, der harmonerer med bygningernes særlige rum, så spinderierne stadig kan være en dynamo for Vejles udvikling. Visionen er, at Spinderihallerne skal være stedet, hvor kunst, kultur og erhverv lever i frugtbar sameksistens og skaber kulturel og økonomisk fremskridt.

Den internationalt anerkendte danske tegnestue Schmidt Hammer Lassen, stod for at nytænke og ombygge det historiske byggeri, i samarbejde med Ingeniørfirmaet NIRAS og landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen.

 

Bygningen er blevet en del af byrummet

I de gamle buehaller er der desuden lavet en ny ankomsthal, der forbinder Ågade med Spinderigade, hvorved hallen er blevet til et moderne og centralt byrum i komplekset. Spinderihallerne er på den måde blevet forbundet med resten af byen på en ny og original måde – som et nyt grønt åndehul i Vestbyen. De arkitektoniske løsninger sikrer, at ombygningerne er sket med afsæt i bygningernes historie, også selv om der er kommet helt nye funktioner. 

Samlingssted for kreative virksomheder

I dag er der omkring 40 kreative virksomheder i Spinderihallerne, der arbejder med lyd- og lysdesign, foto, video, web tv, arkitektur, reklame, animation, journalistik, foto osv. Dertil kommer kulturinstitutioner med tilhørende udstillinger, events, foredrag m.m.

Vejledalens fugtige klima, Vejles gode havn og byens driftige erhvervsfolk var årsag til, at Vejle i slutningen af 1800-tallet lagde grundstenen til at blive Danmarks spinderi-hovedstad. Herefter var bomuldsindustrien afgørende for byen og områdets identitet i over 100 år. Vejle blev foregangsby og var hjemsted for to store spinderier, bl.a. Danmarks første og sidste bomuldspinderi.

Spinderierne hørte til byens største arbejdspladser, og de prægede alle vejlensernes arbejdsliv. I 1933 udgjorde tekstilarbejderne 27, 5 pct. af Vejles industrielle arbejdskraft. I Vestbyen voksede arbejderkvartererne op omkring spinderiet ved Vardevej, og nogle af beboelsesejendommene havde bomuldsspinderiet som bygherre.

De her omtalte spinderihaller blev opført i 1896, altså nogle år efter de første i byen, og de var i over 100 år ”hjertet” i Vejles historiske arbejderkvarter Vestbyen. Hele komplekset brændte i 1924. Derfor er de nuværende bygninger eksempler på tidlig jernbetonbyggeri med en stor mangfoldighed i tagformer og vinduesformater.

Omkring årtusindeskiftet ophørte den industrielle produktion i spinderihallerne, og bygningerne begyndte langsomt at lukke sig som en indesluttet enklave i byen.

De sidste produktionsaktiviteter i Spinderihallerne ophørte i 2004, og herefter søgte Vejle Kommune muligheder for at finde en alternativ anvendelse, der kunne harmonere med de særlige rumlige kvaliteter i bygningerne, så spinderierne stadig kan være en dynamo for Vejles udvikling.

Kedelcentralen i Spinderihallerne i Vejle omdannes til et Center for Designdreven Innovation. Der bliver plads til godt 30 små, kreative virksomheder i den markante industribygning fra 1940.

Center for Designdreven Innovation skal rumme innovative virksomheder, der forener kreativitet og design med forretningsforståelse og godt købmandskab. Samtidig skal centret i Kedelcentralen være et visuelt vartegn for iværksætteri i Vejle og hele regionen.

Kedlen skal bidrage til et tættere samarbejde mellem private og offentlige virksomheder og videninstitutioner om konkrete innovationsprojekter lige fra kommerciel produktudvikling til design af offentlig service og velfærdsydelser.

Dermed bygger Kedelcentralen videre på succesen fra selve Spinderihallerne, som siden 2010 har fungeret som et unikt innovationsmiljø i krydsfeltet mellem kultur og erhverv – alt sammen i et unikt, historisk industrikompleks.

Kedelcentralen er bygget i 1940. Bygningens samlede areal bliver i en revitaliseret udgave godt 1.200 kvadratmeter. Der bliver plads til 30 små virksomheder.  

Skitseforslag af schmidt/hammer/lassen

I dialog med Vejle Kommune og Realdania har schmidt/hammer/lassen nu udarbejdet et forslag til, hvordan Kedelcentralen kan genanvendes og indrettes til iværksætterbrug. Tanken er at bevare bygningens oprindelige rå udtryk og karakter. Blandt andet skal bygningens kedel fortsat fungere som centralt omdrejningspunkt. Samtidig tilføjes nye elementer, der understreger Kedelcentralens nye funktion og understreger dens status som vartegn og fyrtårn. For eksempel forhøjes bygningen med en ”lanterne”.  

schmidt/hammer/lassen har desuden udarbejdet et forslag til bearbejdning af arealerne ved bygningen, så der skabes sammenhæng med Spinderihallerne og boligkvarterer og stier omkring den.

De første virksomheder forventes at kunne flytte ind i Kedelcentralen i 2013. 

Realdania har bevilget knap 29 mio. kr. til ombygning af Kedelcentralen. Dermed har Realdania bidraget med i alt 70,7 mio. kr. til revitaliseringen af det historiske bygningskompleks Spinderihallerne. 

Udbudsform
International projektkonkurrence

Udskrevet
2006

Deltagere
8

Ansøgere
26

Forhåndsinviterede

Prækvalificerede
5

Finalerunde

Vindere
Schmidt hammer lassen, shl, i samarbejde med NIRAS og landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen

Dommerkomité 
Borgmester Karen Delfs, Vejle Kommune, Viceborgmester Olaf Haarhr, Vejle Kommune, Formand for Kulturudvalget Peter Sikær Kristensen, Vejle Kommune. Formand for Teknisk Udvalg Aage Bach Nielsen, Vejle Kommune. Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune. Børne- og Kulturdirektør Claus Svold, Vejle Kommune. Teknisk direktør Erik Dahl- Rasmussen, Vejle Kommune. Direktør Hans Peter Svendler, Realdania. Projektleder Marianne Kofoed, Realdania.

Fagdommer udpeget af FRI Bo Søgaard, Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening, Lars Juel Thiis og Robert Greenwood.

Bygherre: Vejle Kommune (ejer og bygherre) 
Arkitekt: Arkitektfirmaet Schmidt Hammer & Lassen i samarbejde med NIRAS og landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen.