x

Velkomstbygning formidler middelalderborgen

Spøttrup Borg i Salling ved Skive har fået et kærkomment løft i form af en ny velkomstbygning, som formidler historien om Danmarks mest helstøbte middelalderborg.

I velkomstbygningen kan besøgende opleve en udstilling om borgens voldsomme tilblivelse under reformationen i begyndelsen af 1500-tallet, og derudover rummer bygningen en større museumsbutik.

Nybyg i samspil med naturen

Den nye velkomstbygning, der er tegnet og bygget af et team bestående af Hans Ulrik Jensen A/S, Exners tegnestue A/S, Stokvad & Kerstens og Rådgivende ingeniører A/S, føjer sig smukt ind i naturen og de historiske rammer i et hjørne af det haveanlæg, der omkranser borgen. Facaden er inspireret af en tømmerstabel, og væggene indvendig prydes af træplanker. Når man kommer ind i selve velkomstcentret, åbner bygningen sig op mod borgen og parken med vinduespartier fra gulv til loft. Sammen med den megen brug af træ i arkitekturen danner vinduesåbningerne en sammenhæng med skoven.

Slots- og Ejendomsstyrelsen har været bygherre på projektet. Den overordnede gennemførelse af projektet er foregået i et tæt samarbejde mellem Spøttrup Borgmuseum, Slots- og Ejendomsstyrelsen og os.

Vi har finansieret velkomstbygningen sammen med Skive Kommune og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Blandt de øvrige bidragydere er Knud Højgaards Fond, Færch-fonden og Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Arbejdsmarkedets Feriefond har finansieret stisystemet i parken samt den nye ridderturneringsplads.

Velkomstbygningen er en del af en samlet helhedsplan for Spøttrup Borg, som blandt andet omfatter en omlægning af dele af det store parkområde. En genetablering af Spøttrup Sø blev genetableret samt en ridderturneringsbane med tribuner.

Den 19. maj 2011 blev velkomstbygningen indviet.

Om Spøttrup Borg

Spøttrup Borg er Danmarks mest helstøbte middelalderborg med et velbevaret bygningsanlæg, voldgrave og omfattende haveanlæg. Opført i 1520’erne af biskopperne i Viborg som ”værn” mod protestantismen. Borgen fortæller således en unik historie om reformationen. Trods ændringer og overlast gennem århundreder er Spøttrup det bedste danske vidnesbyrd om et fæstningsværk fra middelalderen, efter den blev istandsat omkring 1940.

I dag huser borgen også Spøttrup Borgmuseum. Her kan publikum se, hvordan mennesker har levet, kæmpet og arbejdet på borgen gennem tiderne. Om sommeren afholder man koncerter, middelaldermarkeder og andre kulturbegivenheder med fokus på fortiden. Museet har også et særligt undervisningstilbud til skoleklasser.