x

Med udgangspunkt i Stenalts økologiske drift ønsker ejerne at styrke besøgs-, videns- og formidlingsaktiviteterne. Herregården har allerede mange besøgende, som kommer for at se nærmere på den økologiske skov- og markdrift og Danmarks største malkegedebesætning. Derudover er Stenalt solidt forankret i lokalområdet og har længe været i dialog med bl.a. Gl. Estrup Landbrugsmuseum og Herregårdsmuseet samt det lokale Fjordcenter om fællesaktiviteter.

På Stenalt tror man på, at de nye ferielejligheder både kan bidrage til at skabe beskæftigelse, give mulighed for indkvartering samt styrke egnens udvikling. Da projektet i 2010 blev præmieret af ”Fremtidens Herregård” var det for at demonstrere gode arkitektoniske og forretningsmæssige idéer, der viser bæredygtige strategier for bevaring og genanvendelse af en eller flere bygninger. ”Fremtidens Herregård” har ikke været involveret i projektets realisering.

Konkret er det tanken med projektet at indrette de fem lejligheder i forpagterboligen, en mindre lejlighed til et bestyrerpar, en afdeling for forst- og agrarstuderende samt en afdeling for elever fra ind- og udland. På idéblokken er også udvikling af udearealer og opførelse af et nyt informationshus, som kan forbedre koblingen mellem hovedbygningen og driftsbygningerne.

Om kampagnen Fremtidens Herregård

Vores kampagne ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. De udvalgte projekter understreger alle – hver på deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Kampagnen Fremtidens Herregård