x

Autentisk havn med kulturhistorisk miljø

På nordsiden af Mariager Fjord - midt mellem Hobro og Hadsund - ligger Stinesminde, et lille fiskerleje med omkring 25 huse. Den autentiske havn og det omgivende kulturhistoriske fiskermiljø er noget af det, der giver stedet sin særegne karakter og gør det til et yndet besøgsmål og pusterum. Tiden har dog sat sit præg, og særligt havneanlæg, opholdssteder og fiskehuse trænger til en kærlig hånd.

Historien skal styrke identiteten

Visionen for dette projekt var at styrke Stinesmindes identitet som idyllisk og fredfyldt besøgsmål ved at bevare og udvikle havnens helt særlige atmosfære og tilbyde rekreative, fredfyldte aktiviteter med afsæt i fjordkystens historie og natur. Derfor blev havnen fornyet og iscenesat som en ramme om rekreative aktiviteter, der understøtter Stinesmindes identitet.

Konkret omhandlede projektet således en renovering af fiskerhuset, og Mariagerfjord Kommune klimasikrede i samme forbindelse den vestlige mole i havneanlægget. Alle tiltag tog udgangspunkt i stedets historie og traditioner. Projektet har været med til at gøre Stinesminde Havn til et autentiske åndehul ved fjorden og et uformelt samlingspunkt, som tiltrækker alle, der værdsætter historien, naturen og de aktiviteter, der knytter sig til vandet.

Lille havn, stor drivkraft

Projektet blev udvalgt til realisering i kampagnen Stedet Tæller, fordi havnen har en stor, lokal betydning. Renoveringen revitaliserede et yndet besøgsmål med udgangspunkt i den fred og ro, der er Stinesmindes største potentiale. Kampagnen Stedet Tæller sætter fokus på at øge livskvaliteten i yderområder ved at udvikle og opdyrke lokale stedbundne potentialer – ligesom ved Stinesminde Havn.

Bogen "Stedet tæller"

- om proces og erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i yderområder.