x

Støberihallerne er opført i 1898 som rammer om byens jernstøberi. Bygningerne blev placeret i Præstø bymidte langs byens sydlige grænse, Tubæk Å, og med direkte forbindelse til byens hovedgade, Adelgade. Ejendommen består af selve produktionshallerne, en værkførerbygning med kontor og bolig samt en lagerbygning. Bygningerne ligger samlet omkring en gårdsplads og bag hallerne findes i dag en lille grøn oase.

Fremadrettet skal bygningerne indrettes som byens hus med bibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv og meget mere. 

Restaureringen er indledt i december 2022 og forventes afsluttet i sidste halvdel af 2024. 

Støberihallerne i Præstø er opført i sin helhed som jernstøberi i 1898. Bygningerne er opført i den periode, hvor arkitekturretningen historicisme blomstrede, og selvom der var tale om rene brugsbygninger, satte samtidens arkitekturretning alligevel sit præg. De støbte jernsøjler, som bærer taget over de store, åbne rum, er udstyret med bladkronede kapitæler, og murværket omkring døre og vinduer er fint detaljeret. Hele produktionsbygningen udgøres af en hal med symmetrisk, lav taghældning samt supplerende bygninger med shedtag, dvs. fabrikstag med en savtakket profil i form af skiftevis skrånende og lodrette tagflader. Værkførerbygningen og lageret står i store træk som oprindeligt, og begge bygninger rummer endnu det oprindelige murede monierhvælv i etageadskillelsen.

Læs mere om historicismen
Samlet udgør de tre bygninger et sjældent fint og sammenhængende industrianlæg fra tiden, hvor industrialiseringen i Danmark for alvor tog fart. Engang var der over hele landet mange af sådanne industrianlæg, som lå centralt placeret i byernes midte. Støberihallerne i Præstø er med til at bevare og sikre en vigtig bygningstype, som i høj grad har banet vejen for det moderne danske samfund.

Restaureringen af Støberihallerne vil ikke blot være et gevaldigt løft for bygningerne; den vil også være et løft for hele byen. Planen er, at bygningerne skal rumme bibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv og foreninger med mulighed for udstillinger. Støberihallerne skal være et fællesskabets hus i Præstø. Som en yderligere styrkelse af byens centrum vil kommunen etablere en lille fodgængerbro over åen, der løber bag bygningerne. Dermed vil Støberihallerne blive forbundet med en eksisterende parkeringsplads syd for åen.