x

Skov og skole kombineres

På toppen af byens vestlige bakkedrag, lige i kanten af skoven, ligger Stolpedalsskolen. Med sin unikke naturskønne placering og omkring 700 elever har skolen et godt udgangspunkt for et aktivt udendørsliv. Men ligesom mange andre skoler havde skolen en udfordring med at aktivere eleverne i skolen. Formålet med projektet var at trække skolen ind i skoven og skoven ind i skolen ved at placere en serie aktivitetselementer i overgangen mellem skoven og sportspladsen.

Digital og fysisk bearbejdning af Skovbrynet 

Projektet foretog fysiske og digitale interventioner i mellemrummet mellem skolen og skoven. Det gennemgående element er et bakket bevægelseslandskab med en rød læringsløjpe, der løber rundt om skolen og rækker ud igennem skoven til det omkringliggende landskab. Skovbrynet er blevet bearbejdet og beplantet med bær- og frugttræer og med digitale læringsstationer koblet op på en app. Den centrale læringsstation er områdets nye vartegn, et stort, digitalt og abstrakt 'klatretræ', der udover at være et fysisk rumligt udfordrende klatreelement også rummer NFC-tags, QR-koder, WIFI og lydstation i tilknytning til et amfiteater og sceneområde.

Eleverne i de ældste årgange var med til at designe legepladsen ved at tegne deres drømme legeplads og bygge modeller af nogle af redskaberne. 

En del af kampagnen Drøn på skolegården

Stolpedalsskolen er en del af kampagnen Drøn på skolegården. Kampagnen nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården, så den indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn. Kampagnen startede i 2012 med at invitere landets kommuner, folke-, fri- og privatskoler samt relevante rådgivere til et udviklingsforløb, hvor de kunne byde ind med en konkret skolegård, en problemstilling og en vision for, hvordan indretningen af skolens udearealer kunne understøtte leg og bevægelse.