x

Christiansøs perle sikret for eftertiden 

Danmarks østligste punkt består af de to små øer Christiansø og Frederiksø samt flere små ubeboede øer og skær, også kaldet Ertholmene.

På øerne ligger et tidligere fæstningsanlæg fra 1600-tallet med Store Tårn som anlæggets absolutte perle. Et restaureringsprojekt har nu sikret bygningsværkets bevaring for eftertiden og samtidig gjort tårnet til en attraktion, der danner ramme for nutidige kunst - og kulturoplevelser – til gavn for både beboere og turister.

Tårnet er blevet overdækket med et glastag, der er etableret med et fald ind mod tårnets indre mur, så taget ikke kan ses udefra. Sammen med glasoverdækningen har et indskudt dæk i tårnet skabt et unikt arkitektonisk rum, der danner rammen om skiftende kunstinstallationer. Tårnets underetage henligger – ligesom i fæstningstiden – i næsten total mørke, men disse danner ligeledes rammen for kulturoplevelser.

Projektet er udarbejdet af arkitekt Mette Maegaard Nielsen, som har formået at realisere visionen om både at bevare og at udvikle. Med istandsættelsen og fornyelsen er Store Tårns bygnings- og kulturhistoriske værdi og attraktion bevaret. Samtidig kan tårnet anvendes til helt nye formål som udstillinger, kulturelle arrangementer og andre begivenheder.

Historie

Christiansø og Frederiksø ligger 20 kilometer nordøst for Bornholm. De to øer blev befæstet af Christian V i 1684-85 som svar på svenskekongens anlæggelse af flådehavnen i Karlskrona.

Store Tårn og fæstningen på Christiansø er opført som en af verdens første fremskudte flådebaser. Tårnet er et enestående kulturhistorisk bygningsværk og udgjorde sammen med Lille Tårn på Frederiksø forsvaret af indsejlingen til øernes naturlige havn. Begge tårne er sammen med resten af fæstningsværket opført i granit og er fredet.

Siden slutningen af 1800-tallet har Store Tårn stået ubeskyttet uden tag, og det barske Østersø-vejr har gjort, at tårnet er stærkt på vej mod at ende som en ruin. 

Støtte

Projektet er finansieret af Forsvarsministeriet, Augustinus Fonden og Realdania. Den samlede økonomi for projektet udgør 30 mio. kr., hvoraf vi har bidraget med halvdelen, mens Augustinus Fonden har bidraget med 2 mio. kr. Forsvarsministeriet står for selve driften af fæstningsanlægget.