x

Stouby Mølle er oprindelig opført i 1750, men blev efter en brand genopført i 1790 og står i dag som et historisk vartegn på egnen. Møllen trængte dog til en kærlig hånd, og fik i 2011 en omgang svensk trætjære, så den som fredet bygningsarv også fremover kan bruges aktivt. På grund af råd i dele af møllens tag og en facadebeklædning som også trængte til en udbedring, gik man med indgangen til 2015 på ny i gang med restaureringsarbejdet, så den gamle mølle igen kan pryde området som historisk seværdighed.

Møllen er en af de sjældne stubmøller og den eneste, hvor et stjernehjul driver 3 kværne. Den er samtidig blandt de bedst bevarede i Danmark. Desuden er den teknisk set den mest veludviklede stubmølle i landet, da man kort efter dens opførsel gik over til den hollandske mølletype.

Møllen er fuldt funktionsdygtig og fungerer, takket være en samling aktive ildsjæle, som både turistattraktion og som historisk vidnesbyrd i bl.a. lokalhistorisk undervisning. I den forbindelse er møllen åben for offentligheden 4 dage om ugen i sommerperioden.

I 1987 overdrog Guldborgsund Kommune drift og vedligeholdelse af møllen til Stouby Møllelaug, der sørgede for at afslutte det igangværende restaureringsarbejde og gennemføre bestemmelserne i fredningsdeklarationen. 

I løbet af sæsonen 2015 havde Stouby Mølle mere end 700 besøgende og ikke mindst til årets mølledag i juni var der masser af liv i møllen.