x

Samlingssted for børn og unge på tværs af sociale grupper

Med StreetDome har Haderslev fået både et byrum på havnen og et sted, hvor børn og unge kan mødes og bevæge sig i frie rammer på tværs af alder og sociale vilkår.

StreetDome er en skatepark med et indendørs og et udendørs anlæg. Parken er indrettet med faciliteter ikke bare til skating, men også til klatring, freestyle BMX, rulleskøjter, streetbasket, disc golf, parkour m.m. Derudover danner StreetDome ramme om den selvorganiserede ungdomskultur med koncerter, kunst og forskellige projekter.

Anlæggets samlede areal er 4.600 m2. Der er brugt ca. 130 tons armeringsjern og 1.600 m3 beton til byggeriet. Selve domen, som har et samlet af areal på 1600 m2, er 42 meter i diameter og 10 meter fra gulv til loft.

En integreret del af Haderslev Havn

Skateparken ligger på havnen i Haderslev og er en vigtig del af aktiviteterne på havnearealerne – aktiviteter som blandt andet tæller et havnebassin og en klatrevæg på en tidligere kornsilo.

Arkitektur og udførelse

Skateparken er designet af CEBRA Arkitekter i samarbejde med Ebbe Lykke og Rune Glifberg.

Betonparken er udført af Grindline skateparks, der er kendt som nogle af verdens bedste skatepark shapers.

Arkitekturen i StreetDome blev oprindeligt skabt i samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden og CEBRA som et led i udviklingen af de første lethaller til idræt. Siden blev projektet udviklet i endnu højere grad og lokalt tilpasset en unik placering på havnen i Haderslev. Opførelsen af det store streetsportanlæg er sket i et gensidigt konstruktivt samarbejde med entreprenørfirmaet Hoffmann A/S.

Organisering

StreetDome er organisatorisk forankret i en selvejende institution. Den selvejende institution står for driften af StreetDome og består af en bestyrelse, et brugerrepræsentantskab, advisory board og en daglig ledelse.

Økonomi

SteetDomes samlede anlægsomkostninger var på 34 mio. kr. 

  • Haderslev Kommune har bidraget med ca. 13 mio. kr.
  • Lokale og Anlægsfonden med 5,5 mio. kr.
  • A.P. Møller Fonden med 6,5 mio. kr.
  • Realdania med 6,7 mio. kr.
  • Nordeafonden med ca. 1,5 mio. kr. og
  • SkateCitys egenfinansiering svarende til 500.000 kr.