x

Et samlingssted med fokus på fællesskab

Gadeidrætten blomstrer overalt i Danmark, og der mangler derfor også flere steder, hvor man kan dyrke aktiviteter, selv når vejret er dårligt. GAME Streetmekka Aalborg er et gadeidrætshus, hvor børn, unge og voksne kan mødes og dyrke forskellige gadeidrætsfaciliteter, på alle tider af året.

GAME Streetmekka Aalborg har hentet inspiration fra GAME’s to andre Streetmekkaer i København og Esbjerg, hvor ambitionen er at gøre gadeidrætten og streetkulturen tilgængelig for alle og dermed skabe rum for det aktive og sunde liv. Samtidig er målet at styrke de sociale bånd og relationer mellem børn og unge.

GAME Streetmekka Aalborg rummer muligheder for at dyrke blandt andet gadefodbold, streetbasket, parkour, streetdance og bouldering. Dertil kommer muligheden for at dyrke den kunstneriske side af gadekulturen, der handler om at skabe bl.a. video, musik, graffiti og skulpturer.

Huset fungerer også som et samlingssted for beboere og foreninger i forbindelse med udviklingen af Eternitten som ny bydel. Streetmekka Aalborg er derved et eksempel på, hvordan idrætsfaciliteter kan være med til at skabe nye fællesskaber i en ny bydel.

Det rå beton er bevaret

Det er totalentrepriseteamet ledet af Pallisgaard med JAJA som arkitekter og MOE som ingeniører, der har stået for projektet med at transformere det gamle laboratorie og betonhal på Eternitten til samlingssted børn og unge.

Der er lagt vægt på at bevare en del af de eksisterende strukturer og facader med få velvalgte indgreb og tilføjelser, som giver nye anvendelsesmuligheder og et stærkt signal om streetkulturens indtog i de gamle haller. Ud over selve betonbygningen er de gamle ventilationsrør blevet genbrugt som plantekasser, de gamle vaske fra laboratoriets omklædningsrum er omdannet til nye vandposter, og døre fra laboratoriefløjen er lavet til møbler og vægge. Transformationen af Laboratoriebygningen er et eksempel på, hvordan man på respektfuld vis bevarer en bydels historiske fortid samtidig med, at man giver plads til nye ideer, funktioner og fællesskaber. 

Projektet er et samarbejde mellem os, Aalborg Kommune, GAME, Nordea Fonden, TrygFonden og det Obelske Familiefond.

 

Om GAME

Om GAME

GAME er en non-profit organisation, der arbejder for at udbrede gadeidræt blandt unge mellem 12-18 år.

De unge kommer især fra udsatte boligområder.

En vigtig del af GAME's koncept er uddannelse af de unge til instruktører og ambassadører for gadeidræt i deres lokale boligområde - og på den måde få andre unge med på vognen.