x

Strategiplan for Struer Kommune

Struer kommune er en del af kampagnen På forkant. I Struer Kommune skal byråd, befolkning og erhverv samles om at udvikle kommunen, så den forsat er et attraktivt sted at bo. Borgerne skal være med til at skabe en fælles fortælling om, hvordan kommunen skal se ud i 2030.

I den vestlige del af Limfjorden, mellem Nissum Bredning og Venøbugten, ligger Struer Kommune. Kommunen oplever Danmarks femtestørste fald i befolkningen, og antallet af virksomheder – og dermed arbejdspladser - er også faldet markant.

Med strategiprojektet er målet at skabe en sammenhængende positiv vision for og fortælling om Struer i 2030. En fortælling, der ikke er koblet op på vækst i traditionel forstand, men i stedet fokuserer på, hvordan der kan skabes gode livsvilkår for dem, der vælger at bo i kommunen.

Ved at arbejde med Struers stedbundne kvaliteter vil kommunen skærpe de enkelte byer og landsbyers identiteter og udvikle lokalområdernes forskellige potentialer. Og ikke mindst skal projektet være med til at understøtte og udvikle det aktive medborgerskab i kommunen.


Projektfakta

Kontakt

  • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}