x

Et samlingspunkt for alle 

Med istandsættelsen og nyindretningen af Strynø Skole og Kulturhus er rammerne for en øget aktivitet blevet forbedret markant, og den positive synergieffekt er blevet styrket, ved at have en lang række forskellige udbud af aktiviteter inden for de samme fysiske rammer.

Øen har de sidste 10 år oplevet fremgang og tilflytning af nye familier, så øen har i dag relativt flere beboere i aldersgruppen 0-19 år, end gennemsnittet for Danmark. Mange af de nye tilflyttere er iværksættere og driver selvstændige virksomheder, og mange vælger også at pendle på arbejde til Langeland og Sydfyn. Renoveringen af de gamle bygninger som udgør Strynø Skole og Kulturhus, sikrer ikke blot en del af den nationale kulturarv, men skaber samtidig også rammerne for øens fremtidige kulturelle og sociale liv. Dermed har man sikret øens fortsatte eksistens som helårssamfund, hvor et øget aktivitetsniveau gør Strynø Skole og Kulturhus til et fast holdepunkt for beboerne.

Efter istandsættelsen og nyindretningen er bygningens tagrum nu fuldt udnyttet, og kan indrettes til bibliotek med bog- og internetcafé, airhockey, bordtennis og andre aktiviteter for både børn og voksne. Derudover har man bragt skolefunktionen op på et tidssvarende niveau og skabt adgangsforhold for mennesker med handicap i bygningen.

Strynø er en lille ø i det Sydfynske Øhav. Her er ca. 220 fastboende, der er skole, børnehave/vuggestue, købmand, kirke, oplevelsescenter, kursuscenter, bed & breakfast, kro, café, restaurant og meget mere.

Øen har de sidste 10 år oplevet fremgang og tilflytning af nye familier, så øen har i dag relativt flere beboere i aldersgruppen 0-19 år, end gennemsnittet for Danmark. Mange af de nye tilflyttere er iværksættere og driver små selvstændige virksomheder, og mange vælger også at pendle på arbejde til Langeland og Sydfyn. I Strynø By ligger Strynø Skole, bygget i 1905. Bygningen er flot og typisk for sin tid, og er derfor, som én af Danmarks landsbyskoler fra den tid, fredet pr. 1998. Det er den eneste af de 5 danske landsbyskoler, der i 1998 blev fredet, som stadig er fungerende skole.