Strynø Skole- og Kulturhus

Den fredede landsbyskole på Strynø har gennemgået en større renovering, som bevarer den som øens samlingspunkt for unge og gamle.

Tema

Med  istandsættelse- og nyindretningen af Strynø Skole og Kulturhus er rammerne for en øgede aktivitet blevet forbedret markant, og den positive synergieffekt er blevet styrket, ved at have en lang række forskellige udbud af aktiviteter inden for de samme fysiske rammer.

Øen har de sidste 10 år haft fremgang og tilflytning af nye familier, så øen har i dag relativt flere beboere i aldersgruppen 0-19 år, end gennemsnittet for Danmark. Mange af de nye tilflyttere er iværksættere og driver selvstændige virksomheder, og mange vælger også at pendle på arbejde til Langeland og Sydfyn. Renoveringen af de gamle bygninger som udgør Strynø Skole- Kulturhus, sikrer ikke blot en del af den nationale kulturarv, men skaber samtidig også rammerne for øens fremtidige kulturelle- og sociale liv. Dermed har man sikret øens fortsatte eksistens som helårssamfund, hvor et øgede aktivitetsniveau gør Strynø Skole og Kulturhus til et fast holdepunkt for beboerne.

Med istandsættelsen og nyindretningen er der kommet en fuld udnyttelse af bygningens tagrum, som kan indrettes til bibliotek med bog- og internetcafe, airhockey, bordtennis og andre aktiviteter for både børn og voksne. Derudover har man bragt skole-funktionen op på et tidssvarende niveau og skabt adgang for handicappede i bygningen.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2011
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2014
  • Støttebeløb
  • 4,6 mio. kr.
  • Strynø er en lille ø i det Sydfynske Øhav. Her bor ca. 220 fastboende, der er skole, børnehave/vuggestue, Købmand, Kirke, Oplevelsescenter, Kursuscenter, Bed & Breakfast, Kro, Café, Restaurant og meget mere. Øen har de sidste 10 år haft fremgang og tilflytning af nye familier, så øen har i dag relativt flere beboere i aldersgruppen 0-19 år, end gennemsnittet for Danmark. Mange af de nye tilflyttere er iværksættere og driver små selvstændige virksomheder, og mange vælger også at pendle på arbejde til Langeland og Sydfyn. I Strynø By ligger Strynø Skole bygget i 1905. Bygningen er flot og typisk for sin tid, og er derfor som én af Danmarks landsbyskoler fra den tid, fredet i 1998. Den er den eneste af de 5 danske landsbyskoler der i 1998 blev fredet, som stadig er i brug som skole.

  • Kort

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Kort

Nørrevej 1, 5900 Rudkøbing

Relaterede projekter Se alle projekter

Skørping Skole

Rødkilde Højskole

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Idrætshøjskolen Sønderborg

{{ title }}

{{ description }}