x

Som så mange andre danske forstadsområder blev Aalborg Øst bygget i 1960’erne på en bar mark – og på meget kort tid. I dag er den nordjyske forstad præget af socialt svage beboere og mangel på arbejdspladser.

En anonym bydel får nyt samlingspunkt

En ting, den meget ensartede bebyggelse manglede, var et centrum, som kunne give det lidt anonyme område et samlingspunkt og en identitet. På den baggrund gik Himmerland Boligforening, der råder over en stor del af de i alt 4.000 almene boliger i Aalborg Øst, sammen med Region Nordjylland og Aalborg Kommune om at etablere et tværfagligt sundheds- og kvartershus, der kunne fungere som centrum og mødested i området.

Et centrum med mange funktioner 

Selve bygningen blev etableret som en nybygning på fundamenterne af tre eksisterende boligblokke på Fyrkildevej. Sundheds- og Kvartershuset rummer en række sundhedsfaglige tilbud til beboerne, blandt andet alment praktiserende læger og speciallæger. Der er også kommunale fritidstilbud samt service- og boligsociale tilbud. Samtidig er huset del af et aktivitetsbånd, der krydser gennem hele boligområdet. Den ene ende af aktivitetsbåndet udgøres af Sundhedshuset. I den anden ende er det planen senere at etablere en sportshangar, som kan bruges til aktivt samvær, leg og sport. Områderne omkring huset er også blevet tænkt ind i arbejdet med at gøre det åbent og imødekommende for alle borgere. Huset er i alt 7.500 m.

 

Økonomi

Det samlede budget var 127 mio. kr. Den boligsociale del udgjorde 41 mio. kr., og heraf bidrog vi med 6,9 mio. kr.