Sundheds- og Kvartershus i Aalborg Øst

Et tværfagligt sundheds- og kvartershus er med til at give bydelen Aalborg Øst et centrum og et løft.

Som så mange andre danske forstadsområder blev Aalborg Øst bygget i 1960’erne på bar mark – og på meget kort tid. I dag er den nordjyske forstad præget af socialt svage beboere og mangel på arbejdspladser.

En anonym bydel får nyt samlingspunkt

En ting, den meget ensartede bebyggelse  manglede, var centrum, som kunne give det lidt anonyme område et samlingspunkt og en identitet. På den baggrund gik Himmerland Boligforening, der råder over en stor del af de i alt 4.000 almene boliger i Aalborg Øst, sammen med Region Nordjylland og Aalborg Kommune om at etablere et tværfagligt sundheds- og kvartershus, der kan fungere som centrum og mødested i området.

Et nyt centrum med mange funktioner 

Sundheds- og Kvartershuset rummer en række sundhedsfaglige tilbud til beboerne, blandt andet alment praktiserende læger og speciallæger. Der er  også kommunale fritidstilbud samt service- og boligsociale tilbud. Samtidig er huset del af et aktivitetsbånd, der krydser gennem hele boligområdet. Den ene ende af aktivitetsbåndet udgøres af Sundhedshuset. I den anden ende er det planen senere at etablere en sportshangar, som kan bruges til aktivt samvær, leg og sport. Områderne omkring huset er også blevet tænkt ind i arbejdet med at gøre det åbent og imødekommende for alle borgere.    

Selve bygningen er etableret som en nybygning på fundamenterne af tre eksisterende boligblokke på Fyrkildevej. Huset er i alt 7.500 m2 stort.  

Projektfakta

  • Det samlede budget var 127 mio. kr. Den boligsociale del udgjorde 41 mio. kr., og heraf bidrog Realdania med 6,9 mio. kr. 

  • Sundheds- og Kvarterhuset blev opført af et team bestående af A. Enggaard A/S, C. F. Møllers Tegnestue og ISC Rådgivende Ingeniører. Teamet vandt i marts 2011 totalentreprise-konkurrencen om projektet. 

  • Kort

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Kort

Fyrkildevej 1- 7

9220 Aalborg Øst

Relaterede projekter Se alle projekter

Livsstil og naturkvalitet i byrummet

MiniCO2 Husene: Det foranderlige hus

Boligliv i balance

Villa Helene

{{ title }}

{{ description }}