x

Svanevig Hospice er nu på tegnebrættet

Pressemeddelelse 30. oktober 2008

De fysiske rammer for det kommende Svanevig Hospice i Bandholm på Lolland bliver fra starten tænkt som en vigtig del af den palliative hospice-behandling. Vinderen af totalentreprisekonkurrencen er fundet og blev et team bestående af Jönsson A/S (totalentreprenør), CUBO Arkitekter og Alectia (ingeniør).

Svanevig Hospice bliver et eksempel på, hvordan et arkitektonisk velgennemtænkt byggeri kan være med til at give ekstra kvalitet til hospice-arbejdet. Hospicet bliver opført efter designprincipperne i modelprogrammet “Program for Det Gode Hospice i Danmark”, og det tager udgangspunkt i erfaringerne fra Hospice Djursland. Hospice Djursland var det første hospice her i landet, der blev bygget efter programmet for det gode hospice.

Bedømmelsesudvalget skriver i dommerbetænkningen, at man finder forslaget ”yderst interessant med en klar og logisk opbygning af hele anlægget.”

Birgitte Anthonsen, formand for Svanevig Hospice bestyrelse, siger: “Det har været en meget spændende proces at nå hertil. Vi mener, vi har fundet det helt rigtige projekt, som opfylder betingelserne for at være de perfekte fysiske rammer for plejen af uhelbredeligt syge og deres familier samtidig med, at det bliver en god og velfungerende arbejdsplads. Nu forestår der spændende måneder med selve byggeriet. Vi påregner ét års byggeperiode og forventer at kunne modtage de første patienter i januar 2010”.

Marianne Kofoed, projektleder i Realdania, siger: “Vi ønsker at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at de gode intentioner bag hospice-filosofien smelter sammen med udformningen af de konkrete fysiske rammer. Vinderprojektet lever op til dette, og det er ikke tænkt som et institutionsbyggeri, men som et byggeri, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til patienter, pårørende og personale.”

Realdania har afsat 8 mio. kr. til udviklingen af Svanevig Hospice. Totalentreprisesummen for Svanevig Hospice lyder på 39 mio. kr. excl. moms.

Fonden for Sparekassen Lolland er en væsentlig samarbejdspartner i den økonomiske del af processen, fonden vil overtage bygningskomplekset når det er færdigbygget og vil efterfølgende lejet det ud til Svanevig Hospice.

Robert Mayer Divisionschef i Jönsson A/S udtaler: ”Jönsson A/S og dennes rådgiverteam takker for tilliden og ser frem til opførelsen af Svanevig Hospice, og det kommende samarbejde med Svanevig Hospice personale og interessenter. Ydermere ser vi i teamet frem til at følge op på forgængeren til Svanevig Hospice nemlig Hospice Djursland, der blev bygget efter programmet for det gode hospice”.

Om vinderprojektet

Svanevig Hospice er et 12-sengshospice på godt 2.200 m2, som ligger med smuk udsigt over vandet. Jönsson A/S, CUBO Arkitekter og Alectia lægger i deres vinderprojektet vægt på, at stedets gode udsigt bliver udnyttet optimalt, så alle patientstuerne får mest mulig havudsigt. Beboerstuerne ligger forskudt, hvilket skaber små lommer, der er med til at give bygningen en intimitet. Mellem beboerstuerne blive der oprettet et gangforløb til en række opholdszoner. Midt i bygningen skabes der en sansehave, og i bygningen kommer der også en multisal og et refleksionsrum.   

Yderligere oplysninger 

Birgitte Anthonsen, formand for Svanevig Hospice, tlf.: 5482 0080
Marianne Kofoed, projektleder i Realdania, tlf. 7011 6666