x

Forening af by og havn

Baggrunden for projektet var, at Svendborg "vendte ryggen" mod vandet. Det var trafikale og landskabsmæssige barrierer som afskar byen fra havnen, og havnens rekreative muligheder blev derved ikke udnyttet optimalt.

Ideen med projektet  har derfor været at forene byen fysisk, mentalt og symbolsk ved at aktivere et forløb af byrum med nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og trafikløsninger, som kvalificerer bylivet. Dele af erhvervshavnen er blevet omdannet til egentlig by, og der er derned blevet skabt en ny sammenhæng mellem den historiske bymidte og havnen.

Udfordringer

Byens rum er en social, kulturel og kommerciel platform for borgernes trivsel og erhvervslivets økonomi. Udviklingen af Svendborg bymidte vedrører alle i den sydlige del af Fyn, for kvaliteten af bymiljøet er et afgørende parameter i den regionale udvikling i forhold til bosætning og erhvervsmæssig udvikling, herunder turisme og muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Den middelalderlige bystruktur ligger unikt på et bakkedrag i kort afstand til det yngre industriprægede havnemiljø med sin enestående kulturarv. Fra vandsiden opleves byens markante silhuet med Vor Frue Kirke på byens toppunkt som byens vartegn.

Konkret er byrumsforløbet etableret fra Krøyers Have over Skolegade, Ramsherred, Torvet, Lilletorv, Møllegade og afsluttet med en ny forbindelse fra Møllegade til havnen. Byrumsforløbet er blevet døbt Den Grønne Tråd. Borgerne i Svendborg har kunne komme med forslag til et navn. Over 170 bud kom der ind, men valget faldt altså på Den Grønne Tråd.