x

Syddjurs kommune er en del af kampagnen På forkant. I Syddjurs Kommune er udrulning af fibernet blevet anledning til at sætte gang i en langsigtet analyse- og strategiproces. Arbejdet skal afdække udfordringer og potentialer og munde ud i en strategiplan, der bygger videre på kommunens vision om at blive ’Smarter Community’.

Syddjurs Kommune er udfordret af den globale udvikling, hvor urbaniseringen sætter landdistrikterne under pres. En skævvredet udvikling, som er negativ i de østlige dele af kommunen og positiv i de vestlige, udfordrer også. Men Syddjurs Kommune har også potentiale: Mols Bjerges enestående natur, adskillige kilometer kyststrækning og en central placering tæt på Aarhus - en af Danmarks største vækstregioner.

Netop nu er Syddjurs Kommune i gang med at udrulle fibernet. Det nye tiltag skal tilgodese et stigende behov for adgang til højhastighedsnetværk, og det er samtidig blevet anledning til at gennemføre en grundig analyse  af kommunens udfordringer og muligheder.

Strategiprojektet skal skabe et samlet og kvalificeret overblik over udviklingen i kommunens forskellige dele, over boligudbud og boligmarked og over de kommunale servicefunktioner. Hertil kommer en analyse af befolkningsudvikling og alderssammensætning. Og ikke mindst skal kommunens potentialer og indsatsområder kortlægges og prioriteres.

Målet er en strategiplan, der skal fungere som styringsværktøj for en politisk proces og prioritering, når kommunen frem mod 2030 arbejder på at blive et Smarter Community.

Projektfakta

Kontakt

  • Relaterede projekter

Relaterede projekter Se alle projekter

Læsø 2030

Strategiplan for Struer Kommune

Strategiplan for Gribskov Kommune

Strategiplan for Nordfyns Kommune

{{ title }}

{{ description }}