x

Syddjurs Kommune var udfordret af den globale udvikling, hvor urbaniseringen sætter landdistrikterne under pres. En skævvredet udvikling, som var negativ i de østlige dele af kommunen og positiv i de vestlige, udfordrede også. Men Syddjurs Kommune så også potentiale: Mols Bjerges enestående natur, adskillige kilometer kyststrækning og en central placering tæt på Aarhus - en af Danmarks største vækstregioner.

Samtidig med at dette projekt kørte var Syddjurs Kommune i gang med at udrulle fibernet. Det nye tiltag skulle tilgodese et stigende behov for adgang til højhastighedsnetværk, og det blev samtidig anledning til at gennemføre en grundig analyse af kommunens udfordringer og muligheder.

Strategiprojektet skabte et samlet og kvalificeret overblik over udviklingen i kommunens forskellige dele. Over boligudbud og boligmarked og over de kommunale servicefunktioner. Hertil kom en analyse af befolkningsudvikling og alderssammensætning. Derudover blev kommunens potentialer og indsatsområder kortlagt og prioriteret.

Målet var at ende ud med en strategiplan, der skal fungere som styringsværktøj for en politisk proces og prioritering, når kommunen frem mod 2030 arbejder på at blive et Smarter Community.