x

Skabt af lokale ildsjæle

En række lokale ildsjæle med NGO’en SydhavnsCompagniet står i spidsen for et nyt medborgercenter i Sydhavnen – et af Københavns mest socialt belastede kvarterer.

Centeret er for alle, men nytænker samtidig det traditionelle medborgerhus ved at have fokus på de svage og udsatte borgere, der bor i området.

Drevet af SydhavnsCompagniet

SydhavnsCompagniet er en selvejende, værdibaseret, non profit institution (NGO) i Sydhavnen. Organisationen kombinerer frivilligt socialt arbejde, aktivitetstilbud og rådgivning med en målrettet beskæftigelsesindsats – alt sammen for at få de svageste og mest udsatte borgere inddraget i det omgivende samfund. Vi har støttet projektet med blandt andet istandsættelse og fornyelse af stedets noget nedslidte facade. Derudover har Velfærdsministeriet, Integrationsministeriet og Københavns Kommune bidraget. 

Projektet er gennemført i samarbejde med Box25arkitketer v. Karen Kristiansen.