x

Taarnborg er opført som byherregård i 1570-80, og enkelte bjælker kan endda dateres tilbage til 1509. Huset er et af landets bedst bevarede renæssancehuse.

Taarnborg nævnes allerede første gang i 1440, som kirkens ejendom. Efter reformationen kom huset i den adelige Munk-families eje.


Salmedigteren H. A. Brorson

Fra 1742 til 1868 fungerede Taarnborg som bispegård. Den første ejer var salmedigteren Hans Adolf Brorson, som i 1760 solgte det til staten.

Fra 1867 har huset haft mange forskellige funktioner bl.a. som posthus, indtil det i 2001 blev solgt til Taarnborgfondet, der kort efter solgte det til Realdania By & Byg.

Flot gennemarbejdet

Bygningen er opført i røde munkesten i krydsforbandt og relativt tynde murværk. Den oprindelige tagdækning har været skifer, men er i dag røde tegl. Husets fremtoning og især sydfacadens symmetri er arkitektonisk usædvanligt flot gennemarbejdet.

Ud over Taarnborg er der på grunden også et bevaringsværdigt lille bindingsværkshus, "Hundehuset", som formentlig er fra midten af 1700-tallet.

Anvendelse i dag

Taarnborg huser i dag et Brorsoncenter drevet af Taarnborgfondet ved præsteparret Bente og Torben Bramming.

Oplev flere af Realdania By & Bygs renæssance-ejendomme

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Publikationer

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Bygherre

Det Taarnborg, vi kender i dag, er opført af ritmester Josua von Qualen (1563-1580), der var gift med Oluf Munks datter Magdalene. Arkitekten eller bygmesteren bag kendes ikke.

Som bygning er Taarnborg imidlertid nævnt allerede i 1440, nemlig i "Ribe Oldemoder", hvor de bygninger og grunde, der gav indtægt til domkirken, er opført. Taarnborg er således et af tre tilbageværende stenhuse fra middelalderen: Puggaard (katedralskolen), Det Gamle Rådhus og Taarnborg.

Kannikkebolig 1440-1540

Taarnborg var, fra huset bliver nævnt første gang i 1440 og til reformationen i 1536, bolig for en af domkirkens kannikker. Der var i 1518 ni præster i Ribe, som havde deres arbejde ved domkirken og boede i stenhuse rundt om i byen.

Den 26. marts 1507 udnævner Kong Hans sin skriver til residerende ærkedegn ved domkirken, og allerede den 5. juni samme år godkender Pave Julius den 2. udnævnelsen. Ærkedegnen får i forbindelse med sin udnævnelse Taarnborg som bolig.

Måske har der ikke været stort andet end en byggeplads, men fra de undersøgelser, som Nationalmuseets konservatorer foretog i forbindelse med restaureringen af Taarnborg i 2003, ved man, at dele af træet i de bærende lag netop er fra 1509. Det tyder derfor på, at Taarnborg er blevet bygget op som en stor og anseelig toetagers bygning. Da domkirken tager lovhævd over alle sine besiddelser i Ribe i 1509, er Taarnborg i hvert fald registreret.

Restaurering

I 1902-1907 gennemførte professor H.C. Amberg en omfattende restaurering eller rekonstrukion med delvis tilbageførsel af bygningens facader, etageplaner og interiør.

Amberg stod senere bag restaureringen af Ribe Domkirke, og han er også ophavsmand til Esbjerg Råd-, Ting- og Arresthus, der ligeledes er i Realdania By & Bygs eje.

I 2003-04 blev der med støtte fra blandt andet Ny Carlsbergfondet og Kulturarvsstyrelsen gennemført en gennemgribende restaurering af Taarnborg.

Da Realdania By & Byg erhvervede ejendommen i 2008, var der derfor kun behov for en mindre indsats i huset.

Anvendelse i dag

Taarnborg huser i dag et Brorsoncenter drevet af Taarnborgfondet ved præsteparret Bente og Torben Bramming.

Gennem foredrag, udgivelser, seminarer og andre aktiviteter arbejder Bente og Torben Bramming for at udbrede kendskabet til Brorson og Ribes historie.

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}