x

Danmarks eneste nyklassicitiske forsamlingshus

Vi har støttet renoveringen med det formål, at bevare Danmarks eneste nyklassicistiske forsamlingshus, og dermed sikre et arkitektonisk unikt samlingssted for kulturelle og folkelige aktiviteter i nærområdet.

Taasinge Forsamlingshus er tegnet af den kendte arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen, som i 1928 fik sølvmedalje i arkitektur ved Olympiaden i Amsterdam for Nordens første overdækkede svømmehal ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup. 

Med den gennemgribende renovering har Tåsinges 6.500 indbyggere samt andre beboere i Svendborg og på Sydfyn, fået et arkitektonisk unikt samlingssted for kulturelle og folkelige aktiviteter. Forsamlingshuset blevet bevaret og bragt op til moderne standard, med tilføjelse af moderne møde- og konference-faciliteter, så der kan sikres attraktive levevilkår for øens og egnens beboere. 

Vi har støttet etableringen af nyt tag til forsamlingshuset. Herudover har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Ny Carlsberg Fonden støttet renoveringsarbejdet.

Historie

Midt på Tåsinge, i Landet, ligger Taasinge Forsamlingshus ved siden af øens ældste kirke, indviet til Sct. Jørgen. Tilsammen udgør de et markant bygningsanlæg, der i høj grad præger landskabet. Det er det andet forsamlingshus på dette sted. Det første forsamlingshus fra 1887 blev revet ned, fordi det var for lille og utidssvarende og erstattet af det nuværende opført i 1934, tegnet af den lokale arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen (1892-1975). Han er bl.a. kendt for Danmarks og Nordens første overdækkede svømmehal ved Ollerup Gymnastikhøjskole for hvilket han ved Olympiaden i 1928 vandt sølvmedalje. Realdania Fonden har i øvrigt i 2007 bekostet en gennemgribende renovering af denne Danmarks ældste indendørs svømmehal, udformet som et pompejansk inspireret rum.

Taasinge Forsamlingshus er en selvejende institution ejet af en lokal medlemskreds på ca. 250 medlemmer. Det danner ramme om mange kulturelle aktiviteter året igennem bl.a. Sct. Hans og julefest, foredrag om Tåsinges historie arrangeret af øens foreninger, kræmmermarkeder, hobbymesser og legestue for den kommunale dagpleje.