x

Der bruges hvert år 100 milliarder kroner på bygningsrenovering i Danmark. Der er problemer med indeklimaet i mange skoler og daginstitutioner. Energirenoveringen af vore boliger halter, og flere kommuner oparbejder vedligeholdelsesefterslæb. Der er nok af historier om udfordringerne for vores bygninger, men der mangler et overblik over barrierer og løsninger: Hvordan forvalter vi vores bygninger bedre? Hidtil er der ikke gjort noget for at undersøge, hvordan man får mest værdi for pengene. Det skal den nye tænketank om bygningsrenovering rette op på.

”Tænketanken udfylder et vakuum. Det er et slående paradoks for en økonom, at der mangler indsigt i, hvordan man anvender det trecifrede milliardbeløb, som hvert år bruges på renovering. Kort sagt mangler der et overblik over, hvordan vores bygningsformue på hele 3.700 mia. kroner forvaltes bedre. Det skal ændres nu med tænketanken, som skal sikre et overblik og komme med konkrete bud på, hvordan renovering kan udføres på en mere hensigtsmæssig måde,” siger tænketanksformand, økonomiprofessor Christian Schultz.

Tænketankens formål er at udarbejde en prioriteret liste over initiativer, som kan medvirke til at forbedre vilkårene og rammebetingelserne for renovering af alle typer ejendomme. Det handler blandt andet om uddannelse og læring, samarbejdsformer, finansieringsvilkår, konkurrence, effektivitet, produkter og innovation.

Tænketankens forslag formidles til sektoren, politikerne, brancheorganisationer, virksomheder og fonde, som alle efterfølgende kan bidrage på hver sin måde til en realisering af initiativerne.

Sammen med Grundejernes Investeringsfond har vi taget initiativ til etableringen af tænketanken og betaler for driften. Det forventes, at tænketanken skal eksistere i ét år. Formand er økonomiprofessor Christian Schultz, Københavns Universitet, og næstformand er arkitekt og professor Claus Bech Danielsen, SBI/Aalborg Universitet.

Medlemmer af Tænketank for Bygningsrenovering er:
 • Kbh. Universitet – Økonomisk Institut 
 • Aalborg universitet - SBI 
 • Erhvervs- og Byggestyrelsen 
 • Bygherreforeningen 
 • Dansk Byggeri 
 • DI Byggevarer 
 • Håndværksrådet 
 • Akademisk Arkitektforening 
 • Danske Ark 
 • FRI 
 • IDA 
 • BAT Kartellet 
 • TEKNIQ 
 • BVUnet.dk – Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner 
 • Byggeriets uddannelser (Tekniske Skoler og AMU) 
 • Nykredit 
 • Landsbyggefonden 
 • Socialministeriet 
 • Slots- og Ejendomsstyrelsen 
 • SBI 
 • Københavns Ejendomme 
 • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 
 • Realdania 
 • Grundejernes Investeringsfond