x

Forbedrede muligheder til de forskellige brugergrupper

Årligt har Tarup-Davinde ca. 80.000 besøgende. Det er faste besøgende fra foreninger, institutioner, skoler, samt selvorganiserede og turister. I takt med at interessen for området er steget markant, har de forskellige brugergrupper efterspurgt bedre faciliteter. For at imødekomme de forskellige behov og det stigende ønske om et aktivt udeliv, støtter vi etableringen af et fælles mødested.

Et fælles mødested med mange faciliteter 

I området ligger en nedlagt landejendom. Den skal transformeres til et unikt mødested, der dyrker overgangene imellem inde og ude. Bygningen skal bestå af en uopvarmet del, der blandt andet rummer et fortællerum med åbent ildsted, et naturlaboratorium og grejbank. Derudover et mindre opvarmet område med et handicaptoilet, et samlingsrum og en vandrestue, hvor de besøgende kan få varmen uanset årstid. De fremtidige faciliteter og en styrket formidling vil forbedre mulighederne for hverdagsbrug, foreningsaftner, eventafvikling, undervisning og formidlingsaktiviteter samt turfriluftsliv. Dertil skal der være fuld tilgængelighed med en handikapvenlig adgang til mødestedet.

Byder på information, fællesskaber og inspiration

Stedet skal både informere og invitere til brug af naturområdet, og samtidig facilitere mødet og dialogen mellem brugerne, nye som gamle, så der skabes nye fællesskaber. I tilknytning til mødestedets nære udearealer etableres en unik shelterplads i samarbejde med Statens Kunstfond. Shelterpladsen skal motivere flere til at overnatte i området samt skabe et inspirerende møde mellem kunst, natur og landskab.

Vi har støttet projektet i Tarup-Davindes område for at fremme nye rammer for fællesskaber og fremme stedbundne potentialer.