x

Tarup-Davinde er et 400 hektar stort naturområde. Årligt kommer ca. 80.000 besøgende forbi. Det er faste besøgende fra foreninger, institutioner, skoler og turister. Interessen for området er steget markant de seneste år, og derfor opstod et behov for bedre faciliteter. Derfor er der blevet etableret et nyt fælles mødested som skal skabe ramme om et aktivt udeliv.  

Det Fælles Mødested i Tarup-Davinde agerer nu hovedindgang til det imponerende naturområde. Det inviterer til at udforske og opleve områdets mange natur- og friluftsmuligheder hele året.

Et fælles mødested med mange faciliteter 

Det er en nedlagt landejendom, der er transformeret til unikt fælles mødested, der dyrker overgangene imellem inde og ude gennem arkitekturen. Med formidling, åbne ildsteder, Naturlab, Fortællerum og en lille vandrestue, hvor madpakken kan spises, er stedet nu udgangspunkt for mange ture ud i området. 

Bygningen består af en uopvarmet del, der blandt andet rummer et fortællerum med åbent ildsted, et naturlaboratorium og grejbank. Derudover et mindre opvarmet område med et handicaptoilet, et samlingsrum og en vandrestue, hvor de besøgende kan få varmen uanset årstid. Faciliteterne samt en styrket formidling forbedre mulighederne for hverdagsbrug, foreningsaftner, eventafvikling, undervisning og formidlingsaktiviteter samt turfriluftsliv. Missionen har været, at sikre fuld tilgængelighed med en handikapvenlig adgang til mødestedet. Således er mødestedet for alle.

Byder på information, fællesskaber og inspiration

Der er etableret en 18 km lang vandresti, Tarup-Davinde stien, der forbinder hele området og giver besøgende mulighed for at udforske de forskellige aspekter af Tarup-Davindes skønne natur. Stedet informerer og inviterer til brug af naturområdet. Med formidlingsvarder (stenstrukturer) fordelt i hele naturområdet, har besøgende mulighed for at komme tæt på områdets natur og geologiske historie gennem udendørs formidlingsaktiviteter, der både engagerer og oplyser. Samtidig faciliterer stedet møder og dialog mellem brugerne, nye som gamle, så der kan skabe nye fællesskaber.

I tilknytning til mødestedets nære udearealer er der etableret en unik shelterplads i samarbejde med Statens Kunstfond. Kunstshelterpladsen er udformet af kunstnergruppen N55, og skal motivere flere til at overnatte i området samt skabe et inspirerende møde mellem kunst, natur og landskab. Derudover kan man finde bålpladser og et brændefyret udekøkken med integrerede pizzaovne, raketovne mm.

Vi har støttet projektet i Tarup-Davindes område for at fremme nye rammer for fællesskaber og fremme stedbundne potentialer.