x

Designet til behandling af stressramte

Terapihaven Nacadia indgår som del af behandlingen af stressramte. Behandlingerne følges nøje af en række forskere, så der indsamles systematisk viden om, hvilke aktiviteter og oplevelser i haven, der har helbredende virkning. Med Terapihaven Nacadia er der dermed skabt en unik vidensplatform for behandling af stressramte, hvor koblingen mellem haveanlæg, fysiske rammer, forskning og stressbehandlingen kan fungere som model for fremtidige terapihaver.

Haven er opført i et tværvidenskabeligt samarbejde mellem klinikken Kalmia og Skov & Landskab på Københavns Universitet - mellem læger og landskabsarkitekter - mellem forskning og praktik. Den er lavet på baggrund af en konceptmodel udarbejdet af lektor Ulrika K. Stigsdotter og adj. professor Thomas B. Randrup, Skov & Landskab, LIFE - i samarbejde med samarbejdspartnere fra Stresscentret Kalmia. Konceptmodellen angiver de kriterier, som en terapihave for stressramte skal opfylde for at opnå en positiv indvirkning på helbredet, ligesom den giver en række konkrete anbefalinger for havens rumlige opbygning.

Inspiration til andre terapihaver

Konceptmodellen har også dannet grundlag for planlægning af terapihaven ved Filadelfia Hospice i Dianalund og Dannerhusets have for krisecentrets kvinder og børn. Modellen er finansieret af Realdania og kan downloades fra Skov & Landskabs hjemmeside www.sl.life.ku.dk

Vi har støttet Terapihaven med 4,5 mio. kr. (3,1 mio. kr. til anlæg af haven og 1,4 mio. kr. til udarbejdelse af forprojekt og modelprogram). Støtten er givet, fordi projektet rummer stort potentiale som demonstrationsprojekt i koblingen mellem haveanlæg, fysiske rammer og behandlingen af stress, og fordi det indgår i en stærk forsknings- og formidlingsmæssig sammenhæng.

Andre bidragydere til etablering af haven er Den Obelske Familiefond og G.B. Hartmanns. Projektets forskningsmæssige del er støttet af Trygfonden, Nordea Fonden Danmark og LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Der er ikke offentlig adgang til terapihaven.

Om arboretet

Arboretet er en enhed under Skov & Landskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet. Det er en plantesamling der rummer ca. 2.000 arter, og er dermed den største samling af træer og buske i Danmark. Navnet stammer fra det latinske arboretum, som betyder "samling af træer".

Arboretet blev etableret i 1936 og rummer en unik samling af træer og buske, der benyttes i forbindelse med undervisning og forskning. En række af Arboretets oprindelige bygninger er tilknyttet den nye terapihave, deriblandt et gartneri, der er tegnet af Steen Eiler Rasmussen - en af det sidste århundredes store danske arkitekter.

De mange træer tjener som formål for fakultetets nationale og internationale forskning i træer og buskes genetiske ressourcer. Denne forskning omfatter dendrologiske, genetiske og genøkologiske forskningsprojekter.

Arboretet tjener desuden også som undervisningsformål for fakultetets studerende samt som en formidlingsaktivitet for den bredere offentlighed. Arboretets website er tilknyttet en omfattende database med informationer om mere end 10.000 arter af planter.

Læs mere:

 Terapihaven Nacadias hjemmeside