x

Med sine kilometerlange strande, populære surf-destinationer og uspolerede naturområder har nordvestjyske Thisted meget at byde på. Men kommunen er også præget af et faldende befolkningstal og den generelle demografiske udvikling med flere ældre og færre unge.

De demografiske ændringer er den altovervejende udfordring for kommunen, og der er behov for en strategi, der kan skabe grundlag for de nødvendige planlægningsmæssige prioriteringer.

Thisteds strategi for den fortsatte omstilling er baseret på naturen og landskabet. Thy har en lang tradition for borgerinddragelse og en stærk profil inden for bæredygtig energiproduktion. I de senere år er der - blandt andet med udgangspunkt i Nationalpark Thy - skabt et øget fokus på særlige ’terroir-fødevarer’. Dette vil danne grundlag for en erhvervs- og turismeidentitet, der er funderet på lokale stedslige forhold, og gøre Thy til et laboratorium for helhedsorienteret omstilling af erhverv, bosætning og turisme.

Strategiarbejdet skal bl.a. undersøge potentialet inden for mulighedstemaerne: ’Natur og fritidsliv som samlingspunkt’, ’energi- og fødevarelandskabet’ samt ’bystrukturen’. Derudover skal samarbejdet på tværs af forvaltninger, organisationer og aldersgrupper styrkes, og konkrete projekter og indsatser gennemføres.