x

Danmarks første museumsbygning renoveret

I 1848 åbnede Thorvaldsens Museum som Danmarks første museumsbygning. Museet er tegnet af arkitekten  Bindesbøll og er en meget karakteristisk bygning i kraft af det stærkt farvede murværk, det gennemgående portalmotiv med skråtstillede sider samt billedfrisen, der afbilder Thorvaldsens hjemkomst fra Rom til København.

Museet, der er beliggende centralt i det Københavnske bybillede, har gennemgået et omfattende restaureringsarbejde, som omfattede istandsættelsen af den nord- og sydvendte facade samt smedejernsgitre og de fem mægtige porte.

Vi valgte at støtte færdiggørelsen af projektet, fordi bygningen udgør en central del af Københavns vigtigste og mest umistelige byrum, og istandsættelsen skete efter de bedste principper med bl.a. tilbundsgående bygnings- og farvearkæologiske undersøgelser og mønsterværdige håndværksmetoder.

I forbindelse med arbejdsprocessen blev der etableret en udstilling i Thorvaldsens Museum om projektet, og efter endt restaurering blev der udgivet en publikation, der både formidler og systematisk dokumenterer det samlede arbejde.