x

Finansmanden C.F. Tietgen færdiggjorde i slutningen af 1800-tallet Marmorkirken, som var blevet påbegyndt i 1749, i Frederiksstaden i København. For at finansiere byggeriet af kirken opførte Tietgen de omkringliggende etageejendomme efter tegning af arkitekt Ferdinand Meldahl.

Det lykkedes dog ikke Tietgen at opkøbe den sidste lille række 1700-tals-huse mod Store Kongensgade, og han kunne til sin store ærgrelse ikke afslutte anlægget, som det oprindeligt var tænkt. Det ubebyggede hjørne og rækken af 1700-talshuse er siden da med sædvanlig københavnerironi blevet kaldt for "Tietgens Ærgrelse".

 

Igennem flere generationer har arkitekter prøvet kræfter med netop denne hjørnegrund uden held. Hjørnet har i tidens løb bl.a. huset et stenhuggeri, et bilværksted, en tankstation og en pølsevogn. Realdania By & Byg købte grunden med det formål at opføre en ejendom på stedet, der kunne afslutte randbebyggelsen.

Til at løfte opgaven blev den engelske arkitekt Tony Fretton valgt. Han har i andre storbyer arbejdet med komplekse historiske, kulturelle og bymæssige sammenhænge, og han formår både at bringe den eksisterende kontekst i spil og skabe et tidssvarende kunstnerisk design.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med udvikling og bevaring af bygningsarven her.

Arkitekt

Arkitekt

Tietgens Ærgrelse er tegnet af den engelske arkitekt Tony Fretton (1945- ), der i 1982 stiftede Tony Fretton Architects Ltd.

Han blev for alvor bemærket, da han tegnede Lisson Gallary i London, der er et moderne kunstmuseum. Han blev efterfølgende internationalt kendt for enfamiliehuset Red House, der er et moderne hus placeret midt i den historiske del af Chelsea i London. Herhjemme er han kendt for at have tegnet Fuglsang Kunstmuseum på Lolland-Falster - et hvidt, kubisk kunstmuseum, hvis nærmeste nabo er et historisk slot med tårne og spir.  

Tony Frettons evne til at koble nyt og gammelt på nænsom og meningsfuld manér gjorde ham til den oplagte arkitekt til at tegne Tietgens Ærgrelse. 

Tietgens Have

Realdania By & Byg tog i 2021 fat på anlæggelsen af et lille haveanlæg foran og mellem ejendommene Frederiksgade 2 og 6. Haveanlægget sætter punktum for udviklingen af det omstridte hjørne kendt som Tietgens Ærgrelse.

Haveanlæggets form spejler de tre andre hjørner i pariserkarréen omkring Marmorkirken med en lille beplantet forhave afgrænset af et værn mod gaden. Stilen er dog mere nutidig; det nye værn mimer de historicistiske foran 1800-tals bygningerne i både højde, farve og rytme uden dog at gentage deres ornamentik.

Hele omdrejningspunktet for projektet er opførelsen af et skur, der helt banalt skal huse skraldespande. På skuret er sat et espalier, og det øvrige haveanlæg er præget af sæsonvarierende vækster med blomster i hvide og rosa toner som magnolia, oktoberkirsebær, syren, klatreroser, mandel og et stedsegrønt bunddække. 

Byggeri

Den tomme grund på hjørnet af St. Kongensgade og Frederiksgade i København blev erhvervet af Realdania By & Byg i 2005. Fire år senere blev byggeriet af ejendommen Tietgens Ærgrelse påbegyndt.
 
Den nybyggede ejendom forholder sig især til Meldahls pavillon overfor i både dybde og bredde, højden på sokkelpartiet i stueetagen, gesimsen under taget samt endelig i placeringen i forhold til Marmorkirken.

Kun mod Store Kongensgade er den nyopførte bygning smallere end pavillonen, hvilket skyldes hensynet til de tre borgerhuse, der oprindeligt var årsag til, at den tomme grund fik navnet Tietgens Ærgrelse. Ved at navngive den nye bygning Tietgens Ærgrelse skabes relationen til grunden og områdets fortid.  

Bagsiden af bygningen, som støder op til borgerhusene, er anderledes i sin opbygning end resten af husets sider. Her er bygningen mere asymmetrisk, hvilket passer fint til de mere uregelmæssige borgerhuse.

Ejendommen består af en kælder og fem etager samt tagetage. Stueetagen udlejes til kiosk, og førstesalen bliver anvendt til liberalt erhverv. På anden, tredje og fjerde sal er der indrettet to-værelses lejligheder til beboelse, mens der i tagetagen er indrettet en penthouselejlighed.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med udvikling og bevaring af bygningsarven her.