x

Finansmanden C.F. Tietgen færdiggjorde i slutningen af 1800-tallet Marmorkirken i Frederiksstaden i København, som var blevet påbegyndt i 1749. For at finansiere byggeriet af kirken opførte Tietgen de omkringliggende etageejendomme efter tegning af arkitekt Ferdinand Meldahl.

Det lykkedes dog ikke Tietgen at opkøbe den sidste lille række 1700-tals-huse mod Store Kongensgade, og han kunne til sin store ærgrelse ikke afslutte anlægget, som det oprindeligt var tænkt. Det ubebyggede hjørne og rækken af 1700-tals-huse er siden da med sædvanlig københavnerironi blevet kaldt for "Tietgens Ærgrelse".

I 2021 anlægges et lille haveanlæg mellem ejendommene Frederiksgade 2 og 6. Læs mere nedenfor.

Igennem flere generationer har arkitekter prøvet kræfter med netop denne hjørnegrund, men uden held. Hjørnet har i tidens løb bl.a. været anvendt som stenhuggeri, bilværksted, tankstation og pølsevogn. Realdania By & Byg købte grunden med det formål at opføre en ejendom på stedet, der kunne afslutte randbebyggelsen.

Til at løfte opgaven blev den engelske arkitekt Tony Fretton valgt. Han har i andre storbyer arbejdet med komplekse historiske, kulturelle og bymæssige sammenhænge, og han formår både at bringe den eksisterende kontekst i spil og skabe tidssvarende kunstnerisk design.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med udvikling og bevaring af bygningsarven her.

Tietgens Have

Realdania By & Byg er i 2021 påbegyndt anlæggelsen af et lille haveanlæg foran og mellem ejendommene Frederiksgade 2 og 6. Haveanlægget sætter punktum for udviklingen af det omstridte hjørne kendt som Tietgens Ærgrelse, der også lagde navn til den bygning, som Realdania By & Byg opførte og indviede i 2010. Der skulle dog gå 11 år med først metrobyggeri og siden nabodialog og myndighedsbehandling, før end bygningen og haveanlægget kunne endelig realiseres. 

Haveanlægget vil i sin form spejle de tre andre hjørner i pariserkarréen omkring Marmorkirken og desuden videreføre den romantiske stil med en lille beplantet forhave afgrænset af et hegn mod gaden. Stilen vil dog være mere nutidig men i både højde, farve og rytme mime det historicistiske hegn foran 1800-tals bygningerne uden dog at gentage dets ornamentik.

Hele omdrejningspunktet for projektet er opførelsen af et skur, der helt banalt skal huse skraldespande. På skuret opsættes et espalier, og det øvrige haveanlæg bliver præget af sæsonvarierende vækster med blomster i hvide og rosa toner som magnolia, oktoberkirsebær, syren, klatreroser, mandel og et stedsegrønt bunddække.

Haveanlægget forventes færdigt i 2021. 

Tony Fretton Architects Ltd.

Tony Fretton Architects Ltd.

Tietgens Ærgrelse er tegnet af den engelske arkitekt Tony Fretton (1945 - ), der i 1982 stiftede Tony Fretton Architects Ltd.

Han blev for alvor bemærket, da han tegnede Lisson Gallary i London, der er et moderne kunstmuseum, hvor dele af bygningen udgøres af to ældre bygninger. Han blev efterfølgende internationalt kendt for enfamiliehuset Red House, hvor han placerer et moderne hus midt i den historiske del af Chelsea i London. Herhjemme er han kendt for at have tegnet Fuglsang Kunstmuseum på Lolland-Falster - et hvidt, kubisk kunstmuseum hvis nærmeste nabo er et historisk slot med tårne og spir.  

Tony Frettons evne til at koble nyt og gammelt på nænsom og meningsfuld manér gjorde ham til den oplagte arkitekt til at tegne Tietgens Ærgrelse.  

Om projektet Tietgens Ærgrelse har Tony Fretton selv sagt:
"Det stod os klart, at den nye bebyggelse ikke bør være en fritstående bygning, men snarere bør være en del af det sammenhængende bygningsværk, som udgør Marmorkirkens sociale og visuelle kontekst. Lejlighedsbebyggelserne udgør det sceniske bagtæppe for kirken med deres lange facader i den klassiske stil. Ved at benytte elementer fra denne stilart har vi kunnet tegne en bygning, der viderefører pladsens klassiske former, samtidig med at den tager hensyn til, hvordan vi lever og bor i dag.

Den nye bygnings facade ud mod Marmorkirken er af samme størrelse som pavillonen for enden af lejlighedsbebyggelsen overfor. Tilsammen udgør de to bygninger et symmetrisk par, der fuldender Meldahls plan ved at danne en ramme om udsynet til kirken fra Store Kongensgade. Tietgens Ærgrelse går ikke kun i spænd med pladsens visuelle kvaliteter; den afspejler også de sociale aspekter. Benyttelsen af Meldahls lejligheder har med tiden udviklet sig uformelt, så de indeholder både boliger og erhverv."

Læs mere om Tony Frettons arbejder i bogen "Tietgens Ærgrelse"

Byggeri

Den tomme grund på hjørnet af St. Kongensgade og Frederiksgade i København blev erhvervet af Realdania By & Byg i 2005, og fire år senere blev byggeriet af ejendommen Tietgens Ærgrelse påbegyndt.
 
Den nybyggede ejendom forholder sig især til Meldahls Pavillon overfor i både dybde og bredde, men også til den symmetriske placering i forhold til Marmorkirken og til højderne både på sokkelpartiet i stueetagen og på den øverste gesims lige under taget.

Kun mod Store Kongensgade er den nyopførte bygning smallere end pavillonen, hvilket skyldes hensynet til de tre borgerhuse, der oprindeligt var årsag til, at den tomme grund fik navnet Tietgens Ærgrelse. Ved at navngive den nye bygning Tietgens Ærgrelse skabes relationen til grunden og områdets fortid.  

Bagsiden af bygningen - som støder op til borgerhusene - er anderledes i sin opbygning end resten af husets sider. Her er bygningen mere asymmetrisk, hvilket passer fint til de mere uregelmæssige borgerhuse.

Ejendommen består af en kælder og fem etager samt tagetage. Stueetagen udlejes som cafe eller butik, og førstesalen bliver anvendt til liberalt erhverv. På anden, tredje og fjerde sal er der indrettet to-værelses lejligheder til beboelse, mens der i tagetagen er indrettet en penthouselejlighed.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med udvikling og bevaring af bygningsarven her.