x

Vi har sammen med Sahva Fonden, Vanførefonden, Elsass Fonden indgået samarbejde med Tivoli om at gøre Den Gamle Have mere tilgængelig for bevægelseshæmmede. Projektet er inspireret af Det Internationale Handicapår. Fondene bidrager med i alt 10,5 mio. kr. Tivoli afsætter selv yderligere mindst 7,6 mio. kr., så der i alt investeres mindst 18,1 mio. kr. i at forbedre havens tilgængelighed.

Flere etaper 

  • Første etape af projekt ”Lige Tilgængelighed for Alle” har været en registrering af de problemer, handicappede møder i og omkring Tivoli. På baggrund af observationerne har fondene i samarbejde med Tivoli udarbejdet en tiårig handlingsplan, som konkret beskriver de forbedringer af tilgængeligheden, Tivoli ønsker at gennemføre i og omkring Haven.
  • Anden etape af projektet omhandler konkrete forbedringer af Tivoli. Den gamle Have har i foråret 2003 blandt andet fået etableret et gennemsigtigt elevatortårn ved Hovedbanegårds-indgangen, som giver kørestolsbrugere og gangbesværede let adgang til Tivoli ad den vej.
  • I tredje etape er der gennemført tilgængelighedstiltag i Orient-området.
  • I fjerde etape gives der støtte til sikring af særlige tilgængelighedsfremmende tiltag i forbindelse med renovering af Tivoli’s Koncertsal.

På baggrund af en evaluering af de forbedringer som gennemføres, vil man tage stilling til hvilke områder og forlystelser/restauranter, der skal prioriteres i de følgende år.

Nye løsninger

At skabe tilgængelighed i Tivoli er udfordrende, idet Tivoli med sine gamle bygninger og sin historisk betingede struktur sætter en anden scene for tilgængelighedsspørgsmålet, end hvis der var tale om en moderne servicevirksomhed. Tilgængelighedsbegrebet i Tivoli skal derfor anskues ud fra en vinkel om at bevare Tivoli-oplevelsen for alle, og det betyder, at der skal arbejdes på nye og kreative måder.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}