x

Der investeres nu 12 mio. kr. i at gøre Tivoli mere handicapvenlig

Pressemeddelelse

3. april 2003

Kørestolsbrugere og gangbesværede får lettere adgang til Tivolis forlystelser. Sahva Fonden, Fonden Realdania og Vanførefonden har indgået samarbejde med Tivoli om at gøre Den gamle Have mere tilgængelig for mennesker med forskellige handicap. Samarbejdet betyder, at de tre fonde tilsammen yder Tivoli knap 7 mio. kr. over de næste tre år. I samme periode vil Tivoli selv afsætte yderligere mindst 5 mio. kr., så der i alt investeres mindst 12 mio. kr. i forbedret tilgængelighed.

Det er Det Internationale Handicapår, der har inspireret Sahva Fonden, Fonden Realdania og Vanførefonden til at indgå samarbejde med Tivoli og tilføre midler og ekspertise i en samlet periode på tre år. Sahva Fonden og Fonden Realdania giver hver 1 mio. kr. om året de to første år, og Vanførefonden giver i samme periode 600.000 kroner. Der forhandles fortsat om beløbet for det tredje og sidste år. Pengene kommer på et tidspunkt, hvor Tivoli i forvejen arbejder med et omfattende tilgængelighedsprojekt.

 

”Tivoli er folkeeje, og derfor skal også mennesker med handicap have bedre muligheder for at færdes i Haven. Det forstod bl.a. PH, som under besættelsen designede en speciel Tivoli-lampe. Den gjorde, at danskerne kunne besøge et oplyst Tivoli i mørkelægningstiden. Det er Tivolis delvise ”mørkelægning for handicappede,” vi nu ønsker at være med til at gøre noget ved,” siger Sahvas adm. direktør Torben Svanberg, der er en af initiativtagerne til den store gave.

 

Første etape af projekt lige tilgængelighed for alle har været en registrering af de problemer, handicappede møder i og omkring Tivoli. På baggrund af observationerne har fondene i samarbejde med Tivoli udarbejdet en tiårig handlingsplan, som konkret beskriver de forbedringer af tilgængeligheden, Tivoli ønsker at gennemføre i og omkring Haven.

 

Nyt elevatortårn 
Anden etape af projektet omhandler konkrete forbedringer af Tivoli. Den gamle Have får bl.a. et gennemsigtigt elevatortårn ved Hovedbanegårds-indgangen, som giver kørestolsbrugere og gangbesværede let adgang til Tivoli ad den vej, og samtidig giver adgang til strædet foran rutschebanen, selve Rutschebanen og årets nye forlystelse, ”Minen” I år 2004 vil man koncentrere  sig om områderne Orienten og Kina, som ligger mellem Glyptoteks-indgangen og Tivoli-søen og omfatter både forlystelser, restauranter, spillehaller og butikker. Samtidig vil der blive gjort en stor indsats for, at f.eks. kørestolsbrugere og synshandicappede kan færdes på stiområdet omkring Orienten og søen og få bibragt samme oplevelse som andre gæster har. Løbende vil skiltning og information blive stærkt forbedret.

 

På baggrund af en evaluering af de forbedringer, som gennemføres de første to år, vil man tage stilling til, hvilke områder og forlystelser/restauranter der skal prioriteres i 2005.

Tivolis og Fondenes overordnede ambition er at give gæster med forskellige former for handicap en oplevelse af Tivoli på linie med andre af Havens gæster. Det er en udfordrende opgave.  Især fordi nye løsninger skal ske med respekt for det historiske landskab, Tivolis helt unikke rum og atmosfære samt den traditionsrige bygningsmasse. Af samme grund imødeser man, at Tivoli selv vil skulle udvikle løsninger, som ikke findes andre steder i verden.

 

”Tivoli vil kunne være et eksempel på, hvordan god tilgængelighed kan etableres inden for rammerne af en mere end 100-årig forlystelseshave. Vi tror, at Tivoli-projektet kan inspirere andre til at udvikle løsninger, som vil kunne give handicappede bedre muligheder for at opleve forlystelser, som andre mennesker tager for en given ting”, siger adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania.

 

Adm. direktør i Tivoli, Lars Liebst, siger: ” Vi er glade for og stolte af det store projekt, som er sat i gang i samarbejde med Sahva Fonden, Fonden Realdania og Vanførefonden. Vi tror på, at projektet ikke alene vil forbedre tilgængeligheden i Tivoli, men også vil være en inspirationskilde for andre.”

Sahva Fonden får sine midler fra gaver og legater samt overskuddet fra Sahva A/S , Skandinaviens største producent af personlige hjælpemidler til mennesker med bevægelseshandicap. Sahva Fondens formål er medvirke til at øge livskvaliteten for bevægelseshandicappede.

 

Fonden Realdania er en  selvstændig og uafhængig fond, som støtter almennyttige og velgørende formål inden for det byggede miljø.

 

Vanførefonden, som får sine midler fra opsparet formue samt fra bl.a. testamentariske gaver, lægger især vægt på at støtte initiativer som kan være med til at revalidere vanføre, forbedre deres boligforhold, lette deres transport og fremskaffe egnede feriehjem. Børne- og ungdomsarbejdet blandt vanføre samt formidling af information om de handicappedes problemer prioriteres også meget højt. Vanførefonden administrerer en række mindre fonde, herunder en Forskningsfond.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Torben Svanberg, Sahva, tlf. 39 25 01 01 
Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66 
Formand Palle Simonsen, Vanførefonden, tlf. 33 13 48 38