x

Bedre adgang til Viborgs 1000-årige historie

Pressemeddelelse 15. september 2016

I Viborg er den rige kulturarv nu gjort mere tilgængelig, så alle har nemmere adgang til den historiske midtby. Projektet indvies fredag den 23. september på Nytorv i Viborg. Samtidig lanceres en ny app, der byder på spændende historier og guider besøgende rundt til de historiske steder.

Før var det svært at komme rundt med kørestol og klapvogn i Viborgs historiske midtby. Det er nu blevet lettere.

En række diskrete fysiske tiltag har fjernet nogle af de forhindringer, der før var i vejen for at komme rundt. I flere af byens haver er trin nu erstattet af ramper.  I Nytorvgyde og langs stien mod Sortebrødre Kirke er der lavet hvilereposer undervejs på de stejle stigninger. Desuden er Nytorv blevet nytænkt og har fået ny tilgængelig belægning i forbindelse med projektet.

Det er også blevet lettere at finde rundt i gader og stræder. Nye skilte, som passer til det historiske miljø, og en ny app til mobiltelefoner, ’Spot Viborg’, hjælper besøgende rundt.

I den nye app ’Spot Viborg’ fortæller bysbarnet Sigurd Barrett både kendte og mere hemmelige historier fra Viborgs rige historie, der kan opleves ad tre tilgængelige ruter.

Internationalt modelprojekt
Bag projektet, som nu indvies, står Viborg Kommune, Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden. Projektet er en del af et internationalt samarbejde om at bevare kulturarven og gøre europæiske bykerner mere tilgængelige.

Johannes F. Vesterby, formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune siger:
— Med projektet har vi fået skabt en god adgang til en række af Viborgs historiske perler. Jeg glæder mig over de nye fysiske tiltag, som på én gang respekterer og er med til at forskønne vores unikke historiske by. Samtidig har vi fået skabt en bedre sammenhæng i byen fra gågaderne til den historiske midtby omkring domkirken. Det er mit håb at mange – såvel besøgende som lokale borgere – fremover vil få endnu mere glæde af Viborgs 1000-årige historie.

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania supplerer:
— I Viborg har de fysiske udfordringer med toppede brosten og et kuperet terræn længe udgjort en stor barriere for mange, der gerne vil opleve den historiske midtby. Med projektet om bedre tilgængelighed har vi nu fået en række spændende svar og løsninger herpå, og jeg tror, at projektet vil inspirere mange andre historiske byer i såvel Danmark som resten af Europa.

Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden siger:
— Med de nye tiltag er Viborgs historiske bykerne et godt eksempel på, hvordan vi kan skabe god og ligeværdig adgang for alle til en historisk bykerne – uden at gå på kompromis med kulturarvens værdier og uden brug af de traditionelle og synlige tilgængelighedsløsninger.

’Spot Viborg’ guider brugeren rundt på tre tilgængelige ruter i Viborgs historiske midtby. Undervejs præsenteres forskellige steder med spændende historier. Historierne findes på dansk, tysk og engelsk.

De tre ruter er:

 • Kirker
 • Monumenter
 • Hemmelige steder
 • Titel på projektet: ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv”. 
 • Bag projektet står Viborg Kommune, Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden.  
 • Projektet har givet konkrete erfaringer med at gøre en historisk bykerne tilgængelig.
 • Projektet har internationalt afsæt og indgår som et pilotprojekt i det internationale samarbejde League of Historical and Accessible Cities, der koordineres af European Foundation Centre (EFC). Der har indtil videre været gang seks projekter i fem forskellige lande - Avila, Mulhouse, Lucca, Torino, Sozopol og Viborg.

  Projekterne sætter alle fokus på den fælles problemstilling: Hvordan man på én og samme tid kan bevare kulturarven i de europæiske bykerner og sikre, at den kan opleves af alle.

 • Projektet i Viborg er påbegyndt 2010 og afsluttet september 2016.
 • Samlet økonomisk ramme for projektet: 25,9 mio. kr. Her af udgør den samlede anlægssum 18,6 mio. kr. ekskl. moms, inkl. rådgiverhonorar og øvrige udgifter.
 • Projektet er udviklet og gennemført i tæt samarbejde med repræsentanter for såvel nationale som lokale følgegrupper.