x

Projektkonkurrence skal vise nye veje for tilgængelighed i historiske bykerner

Pressemeddelelse 15. april 2011

I partnerskab med Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond indbyder Viborg Kommune til prækvalifikation forud for en projektkonkurrence, der skal vise nye veje for tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne. Konkurrencen resulterer i valg af en totalrådgiver, som skal sikre, at alle mennesker – med eller uden handicap – får lige adgang til oplevelser af kulturarven.

Projekt med internationalt perspektiv
Konkurrencen i Viborg er ét blandt flere projekter i det internationale samarbejde League of Historical and Accessible Cities, der koordineres af det europæiske fondssamarbejde European Foundation Centre (EFC). Det internationale samarbejde sætter fokus på, hvordan man på én og samme tid kan bevare kulturarven og sikre, at den er tilgængelig for alle, og danner samtidig ramme for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser.

Projektets parter vil undersøge og demonstrere, hvordan man ved at nytænke tilgængelighedsbegrebet kan skabe løsninger, der gør de historiske byrum og bygninger til en ressource, vi alle kan have glæde af - uden at gå på kompromis med kulturarvens værdier. Projektet skal både skabe konkrete forbedringer af tilgængeligheden i Viborg og bidrage til at sætte nye standarder for tilgængelighed i de historiske bymiljøer generelt – til gavn for både borgere og tilrejsende turister.

Kulturarv for alle
Tilgængelighed handler i denne sammenhæng om alle menneskers lige adgang til Viborgs kulturarv – med udgangspunkt i den enkelte brugers oplevelse af ligeværdighed og med varsomhed og respekt for kulturarvsværdierne.

Konkret skal der skabes adgang til de historiske miljøer med udgangspunkt i fysiske forbedringer, der i kombination med formidlingsmæssige tiltag skal udfordre og udforske oplevelsen af kulturarven og byens historie. Endelig skal der sættes fokus på de overordnede forbindelser og sammenhænge i den historiske bykerne. Opgaveløsningen omfatter således både bygninger og byrum samt de ikke-fysiske fortællinger, som Viborgs historiske bykerne er så rig på.

I konkurrencen skal deltagerne vise deres tilgang til projektets komplekse problemstilling i et samlet koncept for hele konkurrenceområdet og i konkrete nedslag inden for konkurrenceområdet. Projektets samlede anlægssum er på 15 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar og øvrige udgifter. Konkurrenceforslagene vil danne grundlag for udvælgelsen af en totalrådgiver, der efterfølgende skal stå for projektets videre udvikling frem mod en forventet projektering og realisering.

Fakta om konkurrencen
Projektets titel er "Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv"

Konkurrenceform: projektkonkurrence med prækvalifikation.

Udbyder er Viborg Kommune i partnerskab med Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Konkurrencesekretariatet varetages af Dansk Bygningsarv.

Ansøgningsfrist for prækvalifikation er 27. maj 2011.

Om det internationale samarbejde
Projektet "League of Historical and Accessible Cities" er igangsat af European Foundation Centre og deres Disability Interest Group, der bl.a. har til formål at fremme implementeringen af FN konventionen om rettigheder for personer med handicap gennem samarbejdet mellem europæiske fonde. Projektets mål er at skabe en fælles europæisk platform for opbygning og formidling af viden om tilgængelighed i de historiske bykerner i Europa.

European Foundation Centre (EFC) er en sammenslutning af europæiske fonde med over 230 medlemmer. EFC arbejder bl.a. for at styrke samarbejde og netværksdannelse på tværs af landegrænser.