x

Vinderprojekt skal skabe bedre adgang til Viborgs historiske bykerne

Pressemeddelelse

26. april 2012

Der er nu fundet en vinder i konkurrencen om, hvem der skal forbedre adgangen til Viborgs historiske bykerne. Vinderprojektet formår på en og samme tid, at gøre bykernen mere tilgængelig for alle borgere og samtidig bevare byens historiske præg. Det er Team Schønherr A/S, der skal stå i spidsen for projektet, som Viborg Kommune og parterne bag satser på kan blive et eksempel til efterfølgelse i Europas gamle byer.

test

Efter en konkurrence blev det den 25. april afsløret, hvem der får til opgave at gøre Viborgs historiske bykerne mere tilgængelig for alle mennesker. Vinderen er hovedrådgiver Schønherr A/S i samarbejde med Creo Arkitekter, Trafikrevision og prof. Martin Zerlang. Det blev afsløret ved et arrangement i Sortebrødrehus i Viborg.

"Jeg er glad for at vi har fundet et vinderprojekt, der tager stort hensyn til det historiske bybillede i Viborg, og som på én gang kan forbedre tilgængeligheden og forbedre de centrale byrum til glæde for både borgere og besøgende", siger Viborgs borgmester Søren Pape Poulsen.

Lige adgang til Viborgs kulturarv
Parterne bag projektet havde oprindeligt bedt om et bud på, hvordan man kan nytænke tilgængelighedsbegrebet og skabe løsninger, der giver alle mennesker - med eller uden handicap - adgang til Viborgs historiske byrum og bygninger uden at gå på kompromis med kulturarvens værdier.

"Vores vision med projektet er at skabe en stærk forbindelse mellem byens aktive handelsmiljø og det historiske område omkring domkirken. Når vi gør kulturarven tilgængelig i Viborg, styrker vi byen for både turister, borgere og erhvervsliv. Vi tror på, at vi med vinderprojektet kan komme denne vision et stort skridt nærmere", siger Viborgs borgmester Søren Pape Poulsen. 

Særpræg bevares
Viborg Byråd havde udskrevet konkurrencen sammen det øvrige partnerskab bag projektet Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond. Alle parter ser store perspektiver i projektet.

"Det er lykkedes Team Schønherr, at komme med et projekt der på en og samme tid fremmer tilgængeligheden og samtidig bevarer det historiske særpræg i byen. Faktisk vil mange af de nye elementer nærmest være "usynlige", når de står færdige, men vil gøre en stor forskel for alle der bevæger sig rundt i byen", siger projektleder Marianne Kofoed, Realdania. 

Dommerkomiteen: nænsom indgriben
Når dommerne i konkurrencen valgte Team Schønherr var det blandt andet fordi de har sat sig for, kun at gribe ind i det historiske bybillede i det omfang, der er allermest nødvendigt. Også brugen af materialer vil de tilpasse, så det passer til det der findes i byen i forvejen.

Det videre forløb
Det er Viborg Kommunes hensigt, at konkurrencens vinder tildeles rollen som totalrådgiver i den videre projektudvikling og realisering af projektet. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo 2013. Viborg Byråd tager stilling til det videre forløb på sit møde den 23. maj 2012.

FAKTA

Om tilgængelighedsprojektet
Projektet i Viborg er ét blandt flere projekter i det internationale samarbejde League of Historical and Accessible Cities, der koordineres af det europæiske fondssamarbejde European Foundation Centre (EFC). Det internationale samarbejde sætter fokus på, hvordan man på én og samme tid kan bevare kulturarven og
sikre, at den er tilgængelig for alle, og danner samtidig ramme for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser. Blandt de øvrige deltagende byer er Avila (Spanien), Mulhouse (Frankrig), Lucca og Torino (Italien).

Den økonomiske ramme for projektet er på 21.15 mio. kr. Heraf bidrager fondene med 16,15 mio. kr. og Viborg Kommune med 5,0 mio. kr.

Udstilling
De to projektforslag fra konkurrencens anden runde udstilles i atriet på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5 fra
den 26. april til den 31. maj 2012.

Det samlede konkurrenceforløb har bestået af to faser
En indbudt projektkonkurrence medprækvalifikation, og et udbud med forhandling efter udbudsdirektivets artikel 31, nr. 3 med deltagelse af de to vinderhold fra konkurrencerunden.

Fem hold deltog i første fase af konkurrencen. To hold blev i november 2011 udvalgt til at viderebearbejde deres konkurrenceforslag i et såkaldt udbud med forhandling.

Dommerkomiteen har nu udpeget den endelige vinder: Hovedrådgiver Schønherr A/S i samarbejde med Creo Arkitekter, Trafikrevision og prof. Martin Zerlang.

I udbudsfasen deltog endvidere: Hovedrådgiver SLA i samarbejde med Public Arkitekter og 2+1 Idébureau.

Partnere
Udbyder er Viborg Kommune i partnerskab med Realdania, Bevica Fonden, Vanførefonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Den endelige vinder er udpeget af en dommerkomité bestående af:
Johannes Vesterby. byrådsmedlem (V), Viborg Kommune
Jens Ravn, byrådsmedlem (S), Viborg Kommune
Kåre Jørgensen, direktør for Teknik og Miljø, Viborg Kommune
Torben Svanberg, direktør, Bevica Fonden
Gert Olsen, specialkonsulent, Arbejdsmarkedets Feriefond
Marianne Kofoed, projektleder, Realdania
Christian Andersen, projektleder, Realdania
Per Følner, arkitekt MAA, fagdommer udpeget af Akademisk Arkitektforening
Hanne Bat, arkitekt MAA MDL, fagdommer udpeget af Akademisk Arkitektforening
Karin Bendixen, journalist, cand. public. og tilgængelighedsrådgiver, fagdommer udpeget af projektets styregruppe.