x

To hold arbejder videre i konkurrencen om at gøre Viborgs historiske bykerne tilgængelig for alle

Pressemeddelelse 16. november 2011

Projektkonkurrencen, der skal vise nye veje for tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne, er gået ind i sin afgørende fase. Den endelige vinder forventes at blive udpeget i foråret 2012.

Fem hold har deltaget i konkurrencen, og dommerkomitéen har nu udvalgt to, der går videre i anden runde, hvor de hver især viderebearbejder deres konkurrenceforslag. I sidste ende skal projektet være med til at sikre, at alle mennesker – med eller uden handicap – får lige adgang til oplevelser af kulturarven i Viborg.

De to vinderhold er:

 • SLA 
  • Public Arkitekter 
  • 2+1 Idébureau

 • Schønherr 
  • Creo Arkitekter 
  • Jørgen Overby, Jørgen Overbys Tegnestue 
  • Prof. Martin Zerlang, Københavns Universitet 
  • Mads Frederik, Mads Frederik Photography & Graphic Design 
  • Peter Søndergaard, Trafikrevision 
  • Lia Ghilardi, Noema Research and Planning Ltd (UK)

Dommerkomiteen har i bedømmelsen af konkurrenceforslagene lagt særlig vægt på forslagenes syn på tilgængelighed og de historiske omgivelser – først og fremmest balancen mellem hensynet til den oprindelige kulturarv og tilføjelse af nutidige elementer i bykernen. Komiteen har også bedømt konkurrencedeltagernes måde at gøre brug af både fysiske og formidlingsmæssige løsninger.

De to udvalgte hold vil i løbet af de kommende måneder bearbejde deres forslag ud fra dommerkomitéens bemærkninger og anbefalinger. Det forventes, at en endelig vinder kan udpeges i foråret 2012.

Forskellige tilgange til projektet
Konkurrencen viser tydeligt, at det er en udfordrende opgave at skabe tilgængelighed for alle i en historisk bykerne, og at det er en udfordring, som kan tolkes og løses på meget forskellig vis.

Formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune, Johannes F. Vesterby, siger om bedømmelsen:

"Det har været spændende at se alle de forskellige forslag til at indarbejde tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne. Det er tydeligt, at opgaven er udfordrende og kræver indlevelse og grundighed for at nå frem til et godt resultat. Det viser de to udvalgte vinderforslag. Samtidig repræsenterer de også to meget forskellige tilgange til opgaven, som vi glæder os til at se blive foldet endnu mere ud."

Marianne Kofoed, projektleder i Realdania, supplerer:

"De to vinderforslag rummer meget interessante bud på opgaveløsningen både i deres idémæssige udgangspunkt og deres konkrete løsningsforslag. Nu får begge hold mulighed for at arbejde videre med deres forslag og yderligere konkretisere, hvordan man med nytænkning og kreativitet kan skabe god og ligeværdig adgang for alle til en historisk bykerne – på en måde, der respekterer og harmonerer med de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der findes i Viborg."

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Viborg Kommune