x

Tingbjerg - arkitektkonkurrence

Realdania har støttet gennemførelsen af en idé- og projektkonkurrence for den almene bebyggelse Tingbjerg, der ligger i Brønshøj, København. Det nuværende byggeri, der er fra 1950´erne, blev i sin tid projekteret af Steen Eiler-Rasmussen og C. Th. Sørensen.

Arkitektkonkurrencen blev afholdt med henblik på at få belyst mulighederne for at tilføje og genskabe rummelige og æstetiske værdier i efterkrigstidens velplanlagte bebyggelser - med Tingbjerg-Utterslevhuse som eksempel.

Tingbjerg udgør sammen med Utterslevhuse et unikt boligområde. Bebyggelsen er planlagt og projekteret af Steen Eiler-Rasmussen i samarbejde med C.Th. Sørensen, og den var ved færdiggørelsen en mønsterby, der rummede muligheder for et godt liv for alle befolkningsgrupper i alle livets faser.

I dag fremstår byggeriet monotont, nedslidt og med omfattende sociale problemer.

Arkitektonisk kvalitet

Konkurrencens hovedtema var fornyelse og genskabelse af de arkitektoniske kvaliteter med fokus på:

 • Samspillet mellem bygninger og omgivelser.
 • Højhuset som vartegn for hele bebyggelsen og sammenlægning af højhusets små boliger.
 • Kvarterhus, forslag til funktion, placering og udformning.
 • Nye boligtyper i arkaderne.

Reorganisering/forskønnelse af bebyggelsens butiksfaciliteter.

Konkurrencen blev vundet af Stig L. Andersson Landskabsarkitekter og Arkitema i et samarbejde med Rambøll, Rådgivende Ingeniører. Hensigten er, at det vindende projekt bliver realiseret i byggesager og anlægsprojekter. Boligorganisationerne SAB/KAB og FSB finansierede 50 % af udgifterne til konkurrencen.

Samarbejde

Både lokalt og centralt i boligorganisationerne har det været prioriteret højt at vende den negative udvikling i boligområdet. Boligorganisationerne og områdets beboere har derfor udarbejdet en kvarterplan.

Københavns Kommune, der indgår i et partnerskab med boligafdelingerne for at gøre området mere attraktivt på det københavnske boligmarked, har endvidere søgt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om, at Tingbjerg-Utterslevhuse bliver et af forsøgsprojekterne under ”Byer for alle”.

Resultatet af idé- og projektkonkurrencen har været udstillet på det lokale bibliotek og vil blive formidlet på konferencer, i tidsskriftet Arkitekten og i andre relevante fagblade.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2002
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2006
 • Støttebeløb
 • 1,5 mio. kr.

Kontakt

 • Relaterede projekter

Relaterede projekter Se alle projekter

Kulturtårnet på Knippelsbro

MiniCO2 Husene: Traditionen

NærHeden

Klimatilpasning Kokkedal

{{ title }}

{{ description }}