x

I det sydvestlige hjørne af Danmark ligger Tønder Kommune med Nationalpark Vadehavet helt mod vest, og grænsende op til Tyskland og resten af Europa mod syd. De senere år har kommunen mistet arbejdspladser og oplevet befolkningstilbagegang. Fraflytningen medfører tomme boliger og en udfordret kommunal økonomi, og samtidig viser aldersdemografien en forskydning med flere ældre, færre unge og færre børnefamilier.

Med sine levende lokalsamfund og særlige bystruktur, den mangfoldige kulturarv og særegne natur med Nationalpark Vadehavet, der for nylig blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste, rummer Tønder Kommune også både erhvervs- og turismemæssige kvaliteter. Gennem bl.a. borgerinddragelse vil kommunen derfor lægge en langsigtet strategi, der både tager udgangspunkt i udfordringerne og drager videre nytte af de identificerede muligheder.

Strategiprojektet skal være med til at definere det gode liv i landsbyer og mindre byer og kvalificere eksisterende strategier. Formålet er også at udvikle værktøjer og metoder, som kan indarbejdes i kommuneplanlægningen og hjælpe kommunen med at tilpasse sig en fremtid, hvor udvikling ikke nødvendigvis er lig med vækst.