x

Mere plads til kulturelle aktiviteter

Tilbage ved lukningen af Ry Posthus i 2005 viste mange borgere interesse for at omdanne den centrale grund ved stationen. Det resulterede i etableringen af et torv og en åben torvehal. Udfordringen ved den åbne hal var, at den ikke kunne benyttes i al slags vejr. Dertil efterspurgte borgerne endnu mere plads til kulturelle aktiviteter og forretninger.

Ny flerfunktionel bygning

Erfaringer viser, at torvehandel er kommet for at blive og understøtter det faste forretningsliv i byen. Med efterspørgsel fra borgerne blev den eksisterende Torvehal i Ry udvidet med en ny flerfunktionel bygning, der kan bruges året rundt.

Resultatet er en lukket opvarmet udvidelse beregnet til et nyåbnet butiks- og cafékoncept, der også kan rumme forskellige former for kulturelle aktiviteter. For at skabe læ og ly til populær torvehandel året rundt er der i gavlenden etableret glas og fleksible døre. Stationstorvets eksisterende toiletbygning, der faciliterer den udvidede Torvehal, har efter aftale med DSB fået en tiltrængt opgradering. På torvet kommer der store parasoller og opholdsfaciliteter.

Styrket byliv og sammenhængskræft

Ry har med den nye flerfunktionelle Torvehal fået et socialt samlingssted for handel, kultur og byliv til gavn for både borgere, virksomheder og besøgende. Den nye bygning skal bl.a. danne ramme om et varieret kulturliv med caféliv, koncerter, udstillinger og meget mere.

Vi støttede projektet, der skal styrke bylivet og den lokale sammenhængskraft. Forud for en bevilling på 2,5 mio kr. lavede vi en forundersøgelse, der vurderede grundlaget for at drive café og kultursted i området. Projektet blev løftet i samarbejde med Skanderborg kommune.