x

Mere plads til kulturelle aktiviteter

Tilbage ved lukningen af Ry Posthus viste mange borgere interesse for at omdanne den centrale grund ved stationen. Det resulterede i etableringen af et torv og en torvehal, og nu efterspørger borgerne endnu mere plads til kulturelle aktiviteter. 

Ny flerfunktionel bygning

De foreløbige erfaringer viser, at torvehandel er kommet for at blive og understøtter det faste forretningsliv i byen. Projektet består helt grundlæggende af en udvidelse af den eksisterende torvehal, og etableringen af en ny flerfunktionel bygning, der kan bruges året rundt.

Planen er at den nye bygning skal tiltrække mere kulturel- og økonomisk aktivitet til Ry til gavn for både borgere og besøgende. Den nye bygning skal danne ramme om et varieret kulturliv med cafeliv, koncerter, udstillinger og meget mere. 

Styrket byliv og sammenhængskræft

Vi støtter projektet, der skal styrke bylivet og den lokale sammenhængskraft. 

Forud for en bevilling på 2,5 mio kr. har vi lavet en forundersøgelse, der vurderer grundlaget for at drive cafe og kultursted i området. Projektet blev løftet i samarbejde med Skanderborg kommune.