x

En revitalisering af Københavns Befæstning

Det oprindelige Trekroner nedlagt som søfort, hvilket førte til at Statens Bygningsfredningsfond købte stedet. I 2006 søsatte vi sammen med Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen initiativet til at revitalisere Københavns Befæstning, hvilket bl.a. omfattede Trekroner.   

Sammenhængende oplevelser 

Initiativets fokus var på at skabe sammenhængende oplevelser, der skulle formidle fæstningsanlæggets helhed med sø- og landbefæstning på tværs af kommunegrænser. Som en del af det initiativ, som skulle revitalisere hele Københavns Befæstning, skulle det  gamle søfort Trekroner restaureres og revitaliseres som oplevelsessted.

Udflugtsmål i sommerhalvåret

Præcis som i 1930'erne er Trekroner åbent som udflugtsmål i sommerhalvåret. Fortet lægger hus til en udstilling som formidler befæstningens historie, du kan se en film om Slaget på Reden, eller udforske de mørke kolde kældere med en lommelygte som aktiverer lyd- og lysinstallationer.