x

I Gråsten Kommune bliver der bygget 13 huse – tegnet af 13 forskellige anerkendte, danske arkitekter. Husene skal opføres i 1-2 etager, og alle arkitekter arbejder i tegl og med de samme materialer og farver. Husene opføres på en meget attraktiv grund ved havnen i Gråsten by, og de skal opføres inden for en økonomisk ramme, der sikrer et rimeligt prisniveau.

Det er hensigten at udvikle en fremtidsorienteret indretning af boligen, herunder at reducere den enkelte boligs private havezone til fordel for et større friareal med mulighed for at bevare så store dele af landskabet som muligt som grønne naturzoner til fælles brug. Der vil ske en videreudvikling af tanken om ”boligen i landskabet”, hvor der opnås en synlig arkitektonisk sammenhæng mellem hus og landskab.

Målet er få nogle af landets bedste arkitekter til at være med til at skabe en professionel og fremsynet platform for nyudvikling af enfamilieboligen som type.

Dokumentarfilm vil blive udarbejdet for at kunne dokumentere og formidle processen og opførelsen af husene. Filmene vil beskrive projektets idé, arbejds- og opførelsesproces og det endelige resultat. Det er tanken, at filmene skal vises rundt omkring i landets kommuner og skoler samt indgå som en generel markedsføring af projektet.

De involverede arkitekter og byggefirmaet deltager i udviklingsprojektets finansiering.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}